Aktivera eller inaktivera backbromsassistans på Ford F150

Funktionen Reverse Braking Assist på Ford F-150 minskar krockskadorna eller undviker en kollision helt genom att använda sensorerna baktill på fordonet och tillämpa automatisk inbromsning.

Ford F-150 14:e generationen - (foto: Ford)

Backbromsassistenten fungerar när du backar (R) och kör i en hastighet av 2-12 km/h. Om systemet upptäcker ett hinder bakom din F-150 varnar det via parkeringshjälpen bak eller varningssystemet för korsande trafik.

Systemet aktiverar endast bromsarna under en kort tidsperiod när en händelse inträffar. Agera så snart du märker att bromsarna aktiveras för att behålla kontrollen över fordonet. Om systemet bedömer att en kollision med ett hinder kan inträffa kan full inbromsning aktiveras.

Bromsassistansfunktionen kan aktiveras eller inaktiveras via infotainmentsystemet SYNC 4 på Ford F-150.

 1. Välj Funktioner på pekskärmen.
 2. Välj Förarassistans .
 3. Växel Bromsassistans för backning på eller av.
Tryck på vippknappen bredvid "Backbromsassistans" för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Notera: Systemet är inte tillgängligt när parkeringshjälp bak eller varning för korsande trafik är av.

Åsidosättande av backbromsassistans

Det kan hända att en oväntad eller oönskad inbromsning inträffar. Om du trycker ned gaspedalen ordentligt eller stänger av funktionen åsidosätts systemet.

Systembegränsningar

 • Vissa tilläggsanordningar runt stötfångaren eller fasaden kan skapa falska varningar. Till exempel stora släpvagnskopplingar, cykel- eller surfbrädeshållare, registreringsskyltsfästen, stötfångarskydd eller någon annan anordning som kan blockera systemets normala detekteringszon. Ta bort tilläggsanordningen för att förhindra falska varningar.
 • Systemet reagerar inte på små eller rörliga föremål, i synnerhet inte föremål som befinner sig nära marken.
 • Systemet fungerar inte vid kraftig acceleration eller styrning.
 • Om stötfångaren eller fasaden på ditt fordon skadas så att den blir felriktad eller böjd, kan det förändra avkänningszonen och orsaka felaktig mätning av hinder eller falska varningar.
 • Förändringar i fordonets last och fjädring kan påverka sensorernas vinkel och ändra systemets normala detekteringszon, vilket kan leda till felaktig mätning av hinder eller falska varningar.
 • När du kopplar på en släpvagn kan det hända att systemet känner av släpvagnen och avger en varningssignal, eller så stängs systemet av. Om systemet inte stängs av stänger du av systemet manuellt efter att du har kopplat på släpvagnen.
 • Systemets prestanda kan försämras på vägytor som begränsar inbromsningen, t.ex. vägar med is, löst grus, lera eller sand.
 • Systemet kanske inte fungerar korrekt under svåra väderförhållanden, t.ex. snö, is, kraftigt regn och stänk.
 • Vissa situationer och objekt förhindrar att faror upptäcks, t.ex. svagt eller direkt solljus, dåligt väder, okonventionella fordonstyper och fotgängare.

Felsökning

Varningsmeddelanden:

 • Backbromsassistans Ej tillgänglig Se Manual: Om detta meddelande visas, kontrollera att alla dörrar, bakluckan och huven är stängda. Kör fordonet på en rak väg under en kort period. Om meddelandet kvarstår, kontakta en auktoriserad återförsäljare.
 • Fel på bromsassistans för backning: Detta meddelande visas när ett systemfel har uppstått. Låt en auktoriserad återförsäljare kontrollera din bil så snart som möjligt.
 • Bromsassistans vid backning av: Detta meddelande visas när backbromsassistenten är avstängd. Kontrollera att parkeringshjälpen och korsande trafik är aktiverade.

Varför är backbromsassistenten inte tillgänglig?

 • Kontrollera att alla dörrar, bakluckan och motorhuven är stängda. Kör bilen på rak väg under en kort stund. Om meddelandet kvarstår, kontakta en auktoriserad återförsäljare.
 • Se till att varningssystemet för korsande trafik är på.
 • Kontrollera att det bakre parkeringshjälpsystemet är på.
 • Kontrollera att traction control är aktiverat.
 • Fordonet har blivit påkört bakifrån. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för att kontrollera att sensorerna har rätt täckning och fungerar korrekt.
 • En händelse med ABS, antispinn eller stabilitetskontroll kan ha inträffat. Backbromsassistenten återgår i funktion när händelsen är avslutad.
 • Kontrollera att backkameran och 360-graders kameran inte är smutsiga eller blockerade. Rengör kameran om den är smutsig. Om meddelandet fortfarande visas efter rengöring av kameran, vänta en kort stund så bör meddelandet försvinna. Om meddelandet inte försvinner, kontakta en auktoriserad återförsäljare.
 • Kontrollera att det inte finns några blockerade eller felaktiga givare.
 • Bilen har nyligen genomgått service eller batteriet har kopplats bort. Kör bilen en kort sträcka för att systemet ska fungera igen.
 • Backbromsassistenten fungerar inte när du kopplar på en släpvagn. Funktionen återupptas när du kopplar bort släpvagnen.

Vilka F-150-modeller har backbromsassistans?

Backbromsassistenten är standardutrustning på XLT, Lariat, King Ranch, Platinum och Limited. Den är tillvalsutrustning på XL-basutrustningen.

Videodemonstration

Titta på denna video från Ford för att se en visuell demonstration av backbromsassistenten
Scrolla till toppen