GMC Sierra (mk5; 2019-2022..) säkringar och reläer

I den här artikeln hittar du diagram över säkringslådor för GMC Sierra 2019, 2020, 2021 och 2022 , få information om var säkringspanelerna är placerade i bilen och om hur varje säkring (säkringslayout) och relä är placerad.

Säkringslayout GMC Sierra 2019-2022...

Säkringar för cigarettändare (eluttag) i GMC Sierra är säkringarna F27, F28 och brytarna CB1, CB2, CB3 och CB4 i säkringslådan i höger instrumentpanel.

Plats för säkringslåda

Instrumentpanelens säkringsblock (vänster)

Den vänstra dörren till instrumentpanelens säkringsblock finns på förarsidans kant av instrumentpanelen.

Instrumentpanelens säkringsblock (höger)

Den högra dörren till instrumentpanelens säkringsblock finns på instrumentpanelens kant på passagerarsidan.

För att komma åt baksidan av blocket:

1) Tryck ned fliken på toppen av säkringsblocket;

2. Dra blockets ovansida utåt;

3. Återför steg 1-2 för att installera om.

Motorrummet

Scheman för säkringsrutor

2019, 2020

Motorrummet

Tilldelning av säkringar i motorrummet (2019, 2020)
Användning
1 Fjärrljus vänster
2 Högra halvljuset till höger
3 Strålkastare vänster
4 Strålkastare höger
6 TIM
7 Används inte
8 Dimljus
9 VKM
10 Används inte
11 Polisutrustare
12 Används inte
13 Tvättmaskin framsida
14 Tvättmaskin baksida
15 MSB-förare
16 Används inte
17 IECL 1
19 DC/AC-inverterare
20 2019: IECR 2

2020: IECR 2 (LD) / EBCM2 (HD)

21 MSB-pass
22 IECL 2
24 2019: Eboost 1

2020: EBCM 1

25 REC
26 Används inte
27 Horn
28 Används inte
29 Används inte
30 Används inte
31 Används inte
32 Avfuktare för bakrutan
33 Uppvärmd spegel
34 Parkeringslampa vänster
37 Euro trailer
38 TIM
39 Används inte
40 Diverse tändning
41 Parkeringslampa för släpvagn
42 Parkeringslykta höger
44 Används inte
45 Andra bränslepumpen
46 Tändning av motorstyrningsmodulen
47 Tändning av transmissionsstyrningsmodulen
48 Används inte
49 Kontrollmodul för växellådan
50 Koppling för luftkonditionering
51 Kontrollmodul för växellådan
52 Torkare fram
53 Högre monterad stopplykta i mitten
54 Backningslampa för släpvagn
55 Back-up-lampa för släpvagn
56 SADS
57 TTPM
58 2019: Startmotor

2020: Startmotor (LD & HD DSL)

60 Aktiv bränslehantering 1
61 VES
62 Integrerad chassistyrningsmodul/CVS
63 Batteri för släpvagn
65 Extra elcentral under huven
66 Kylfläktmotor vänster
67 Aktiv bränslehantering 2
68 Används inte
69 2019: Starthjulet

2020: Starthjul (LD) / Startmotor (HD Gas)

71 Kylfläkt
72 Kylfläkt höger
73 Stopp- och svänglykta för släpvagn till vänster
74 TIM
75 DEFC
76 Elektrisk RNG BDS
78 Motorstyrningsmodul
79 Extrabatteri
80 Kylningspump för hytten
81 Stopp- och svänglykta för släpvagn till höger
82 TIM
83 FTZM
84 Broms för släpvagn
85 ENG
86 Motorstyrningsmodul
87 Injektor B jämn
88 O2 B-sensor
89 O2 A-sensor
90 Injektor A udda
91 Motorstyrningsmodul för gasreglering
92 Kyl fläktkoppling
Reläer
5 Strålkastare
18 DC/AC-inverterare
23 Avfuktare för bakrutan
35 Parkeringslampa
36 Kör/kranka
43 Andra bränslepumpen
59 Koppling för luftkonditionering
64 2019: Startmotor.

2020: Startmotor (LD & HD DSL) / Koppling för kylfläkt (HD Gas)

70 2019: Starthjul.

2020: Starthjul (LD) / startmotor (HD Gas)

77 Drivlina
Instrumentpanelens säkringsblock (vänster)

Tilldelning av säkringarna i säkringsblocket på vänster instrumentpanel (2019, 2020)
Användning
F1 Uppvärmda bakre säten vänster/höger
F3 Euro trailer
F4 Används inte
F5 Främre bolster
F6 Uppvärmda och kylda säten vänster/höger
F8 Underhållning i baksätet/ stöldskydd
F9 Passiv inträde/Passiv start/Förarplatsmodul
F10 Används inte
F11 Solskydd
F12 Passagerarens elektriska säte
F13 Export av kraftuttag/ Specialutrustning alternativ 1
F14 Används inte
F15 Används inte
F16 AMP
F17 MFEG
F18 Används inte
F20 Endgate
F22 Bakre skjutfönster
F23 Används inte
F24 Används inte
F25 Används inte
F26 Används inte
F27 Används inte
Strömbrytare
CB1 Används inte
Reläer
K1 Bakre skjutfönster öppet
K2 Stängning av bakre skjutfönster
K3 MFEG major 1
K4 MFEG minor 1
K5 MFEG minor 2
K6 MFEG major 2
K7 Stöldskydd
K8 Används inte

Instrumentpanelens säkringsblock (höger)

Tilldelning av säkringarna i höger instrumentpanelens säkringsblock (2019, 2020)
Användning
F1 Högerdörrar
F2 Vänsterdörrar
F3 Universellt fjärrkontrollsystem
F4 Används inte
F5 Används inte
F6 Främre fläkt
F8 Ländryggsbytta
F9 Används inte
F10 Kontrollmodul för karosseri 6/Kontrollmodul för karosseri 7
F11 Säte/CLM
F12 Kontrollmodul för karosseri 3/Kontrollmodul för karosseri 5
F14 Modul för speglar/fönster
F17 Kontroller på ratten
F18 VPM/OBS DET
F19 DLIS
F20 Kylda säten
F21 INTE R/C
F22 Uppvärmd ratt
F23 MISC R/C
F24 Tändning av instrumentpanelens kluster/ Overhead
F25 Tändning för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering/Hjälpmedel för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering
F26 USB-portar/Specialutrustningsalternativ bibehållen extra kraft
F27 Uttag för tillbehörsström/tillbehörsström
F28 Tillbehörsuttag/Batteri
F30 Sensor- och diagnostikmodul/ Parkeringsbroms
F31 Kontrollmodul för karosseri 4
F32 Alternativ för specialutrustning/Data Link-anslutning
F33 Kontrollmodul för karosseri 8
F34 Lastbilslampa
F40 CGM
F41 Infotainment 1
F42 TCP
F43 Används inte
F44 AVM
F45 Kontrollmodul för karosseri 2
F46 Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering/Batteri 1
F47 Instrumentpanel/batteri
F48 Kontrollmodul för växellådan
F49 Kontrollmodul för karosseri 1
F50 Används inte
F51 Batteri 1
F52 Batteri 2
F53 Används inte
F54 Soltak
F55 Förarplats med elutomatik för föraren
F56 DC DC DC TRANS 1
F57 DC DC DC TRANS 2
F58 Infotainment 2
Strömbrytare
CB1 Tillbehörsuttag 2
CB2 Tillbehörsuttag 1/Cigarettändare
CB3 Tillbehörsuttag 3
CB4 Uttag för tillbehör 4
Reläer
K1 Kör/kranka
K2 Behållen extra kraft/tillbehör 1
K4 Behållen extra ström/tillbehör 2
K5 Används inte

2021, 2022

Motorrummet

Tilldelning av säkringarna i säkringslådan i motorrummet (2021, 2022)
Användning
1 Fjärrljus till vänster
2 Högra halvljuset till höger
3 Strålkastare vänster
4 Strålkastare höger
6 -
7 -
8 Dimslampa
9 -
10 -
11 Polisens Upfitter
12 -
13 Tvättmaskin framsida
14 Tvättmaskin bakåt
15 -
16 -
17 IECL 1
19 DC/AC-inverterare
20 IECR 2 (LD)/EBCM 2 (HD) - Elektronisk bromsstyrningsmodul
21 -
22 IECL 2
24 Elektronisk bromsstyrningsmodul 1
25 -
26 -
27 Horn
28 -
29 -
30 -
31 -
32 Defogger för bakrutan
33 Uppvärmd spegel
34 Parkeringslampa vänster
37 -
38 -
39 -
40 Diverse tändning
41 Parkeringslampa för släpvagn
42 Parkeringslampa höger
44 -
45 -
46 Motorkontrollmodul Tändning
47 Transmission Control Module Tändning
48 -
49 Transmission Control Module (styrmodul för växellåda)
50 A/C-koppling
51 Kontrollmodul för förflyttningslåda
52 Torkare fram
53 Center High-mounted Stop Lamp
54 Trailer backningslampa
55 Back-up-lampa för släpvagn
56 Semi-aktivt dämpningssystem
57 Varning för sidoblinda zoner
58 Startmotor (LD och HD DSL)
60 Aktiv bränslehantering 1
61 System för fordonsutsläpp
62 Integrerad chassikontrollmodul/CVS - Solenoid för luftning av behållare
63 Batteri för släpvagn
65 Extra elcentral under huven
66 Kylfläktmotor vänster
67 Aktiv bränslehantering 2
68 -
69 Starthjul (LD)/startmotor (HD Gas)
71 Kylfläkt
72 Kylfläkt höger/nedre
73 Släpvagnsstopp-/svänglykta vänster
74 Trailer Interface Module 1
75 Controller för dieselutsläppsvätskor
76 Elektrisk RNG BDS
78 Motorstyrningsmodul
79 Extra batteri
80 Pump för kylning av hytten
81 Släpvagns-stopp-/svänglykta höger
82 Modul för släpvagnsgränssnitt 2
83 Modul för bränsletankzon
84 Broms för släpvagn
85 Motor
86 Motorstyrningsmodul
87 Injektor B Even
88 O2 B-sensor
89 O2 A-sensor
90 Injektor A Odd
91 Motorkontrollmodul Gasreglage
92 Aeroshutter
Reläer
5 Strålkastare
18 DC/AC-inverterare
23 Avfuktare för bakrutan
35 Parkeringslampa
36 Kör/kranka
43 -
59 Koppling för luftkonditionering
64 Startmotor (LD & HD DSL)
70 Starthjul (LD) / Startmotor (HD Gas)
77 Drivlina

Instrumentpanelens säkringsblock (vänster)

Tilldelning av säkringarna i säkringsblocket på vänster instrumentpanel (2021, 2022)
Användning
F1 Bakre uppvärmda säten vänster/höger
F3 -
F4 -
F5 Multifunktionell slutgrind
F6 Uppvärmda och ventilerade säten vänster/höger
F8 -
F9 Passiv start Passiv start/reservdelar
F10 -
F11 -
F12 Passagerare Power Seat
F13 Export av kraftuttag/specialutrustning Alternativ 1
F14 -
F15 -
F16 Förstärkare
F17 -
F18 -
F20 Endgate
F22 Bakre skjutfönster
F23 -
F24 -
F25 -
F26 -
F27 -
CB1 -
Reläer
K1 Bakre skjutfönster öppet
K2 Bakre skjutfönster Close
K3 Multifunktionell slutgrind Major 1
K4 Multifunktionell slutgrind Major 1
K5 Multifunktionell ändgrind Minor 2
K6 Multifunktionell slutgrind Minor 2
K7 -
K8 -
Instrumentpanelens säkringsblock (höger)

Tilldelning av säkringarna i höger instrumentpanelens säkringsblock (2021, 2022)
Användning
F1 Höger dörrar
F2 Vänster dörrar
F3 Universal Garage Door Opener
F4 -
F5 -
F6 Främre blåsmaskin
F8 Ländryggsbytta
F10 Karosserikontrollmodul 6/ Karosserikontrollmodul 7
F11 Låsmodul för säte/stolpar
F12 Karosserikontrollmodul 3/ Karosserikontrollmodul 5
F14 Modul för speglar/fönster
F17 Kontroller på ratten
F18 Modul för videobearbetning/detektering av hinder
F19 Diskret logisk tändningsbrytare (DLIS)
F20 Ventilerade säten
F21 INTE R/C
F22 Uppvärmd ratt
F23 MISC R/C
F24 2021: Tändning av instrumentpanelen/överhuvudet

2022: Kraftuttag/Reflekterande ljus Extra display/ Instrumentpanel/ Centrala gatumodulen/ Inre backspegel/ Överhuvudkonsolmodul Tändning F25 Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering Tändning/ Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering Hjälpmedel F26 USB-portar/Specialutrustningsalternativ Behållen strömförsörjning för tillbehör F27 Accessory Power Outlet/behållen accessorisk kraft F28 Tillbehörsuttag/batteri F30 Sensor- och diagnostikmodul/parkeringsbroms F31 Kontrollmodul för kroppen 4 F32 Alternativ för specialutrustning/ datalänkanslutning F33 Kontrollmodul för kaross 8 F34 Cargo Lamp F40 Central Gateway Module (CGM) F41 Infotainment 1 F42 Plattform för telematikanslutning F43 - F44 2021: Aktiv vibrationshantering F45 Kontrollmodul för kroppen 2 F46 Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering/Batteri 1 F47 Instrumentpanel/batteri F48 Transmission Control Module (styrmodul för växellåda) F49 Kontrollmodul för kroppen 1 F50 - F51 Batteri 1 F52 Batteri 2 F53 - F54 Soltak F55 Förarplats med elstyrning för föraren F56 DC DC DC TRANS 1 F57 DC DC DC TRANS 2 F58 Infotainment 2 CB1 Tillbehörsuttag 2 CB2 Tillbehörsuttag 1/ Cigarettändare CB3 2021: Tillbehörsuttag 3 CB4 2021: Tillbehörsuttag 4 Reläer K1 Kör/kranka K2 Bibehållen tillbehör Ström/tillbehör 1 K4 2021: Behållen tillbehörsström/tillbehör 2 K5 -

Scrolla till toppen