Lincoln Navigator (1998-2002) säkringar och reläer

I den här artikeln tar vi hänsyn till den första generationen Lincoln Navigator, som tillverkades 1998-2002. Här hittar du säkringsscheman för Lincoln Navigator 1998, 1999, 2000, 2001 och 2002 , få information om var säkringspanelerna är placerade i bilen och om hur varje säkring (säkringslayout) och relä är placerad.

Säkringslayout Lincoln Navigator 1998-2002

Säkringar för cigarettändare (eluttag):

1998: #10 (I/P Auxiliary Power Socket), #11 (Console Auxiliary Power Socket) i instrumentpanelens säkringslåda och säkring #3 (Cigar Lighter) i motorrummets säkringslåda.

1999-2002: säkring nr 3 (cigarettändare) i instrumentpanelens säkringslåda och säkringarna nr 1 (Power Point) och nr 4 (Console PowerPoint) i motorrummets säkringslåda.

Innehållsförteckning

 • Plats för säkringslåda
  • Passagerarutrymme
  • Motorrummet
 • Scheman för säkringsrutor
  • 1998
  • 1999
  • 2000, 2001, 2002

Plats för säkringslåda

Passagerarutrymme

Säkringsskåpet finns under och till vänster om ratten bakom skyddet.

Motorrummet

Kraftfördelningslådan finns i motorrummet (på förarsidan).

1998

1999-2002

Scheman för säkringsrutor

1998

Passagerarutrymme

Tilldelning av säkringar och reläer i passagerarutrymmet (1998)
Amp rating Beskrivning
1 20A Relä för körljus för släpvagn, relä för backningslampa för släpvagn
2 10A Diagnostisk monitor för krockkuddar
3 30A Relä för upplåsning av alla, relä för låsning av alla, relä för upplåsning av förarens förarplats
4 15A Luftfjädring Sendee Switch
5 20A Hornrelä
6 30A Radio, Premium Sound-förstärkare, CD-växlare, bakre integrerad kontrollpanel, Subwoofer power
7 15A Huvudljusströmbrytare, parkeringsljusrelä
8 30A Huvudljusströmbrytare, strålkastarrelä, multifunktionsströmbrytare
9 15A Modul för dagslampor (DRL), dimljusrelä, dimljusrelä
10 25A I/P Uttag för extra strömförsörjning
11 25A Uttag för extra strömförsörjning i konsolen
12 10A Relä för motor för bakrutetorkare uppåt, Relä för motor för bakrutetorkare nedåt
13 30A Relä för extra luftkonditionering
14 60A Modul för antispärrbromssystem för 4 hjul (4WABS)
15 50A Luftfjädring Solid State-kompressorrelä för luftfjädring
16 40A Batteriladdningsrelä för släpvagnsdragning, minisäkringsblock (säkring 2), relä för högersvängar för släpvagnsdragning, relä för vänstersvängar för släpvagnsdragning
17 30A Relä för växling av växellåda, relä för moment vid behov
18 30A Modul för minnessäten
19 20A Relä för bränslepump
20 50A Tändningsbrytare
21 50A Tändningsbrytare
22 50A Kopplingslåda Säkring/reläpanel Batteriförsörjning
23 40A I/P Blower Relay
24 30A PCM Power Relay, minisäkringsblock (säkring 1), Powertrain Control Module
25 30A (CB) Kopplingslåda säkrings/reläpanel, ACC-fördröjningsrelä
26 30A Kontroll av passagerarsätet med elektrisk styrning
27 40A Kopplingslåda säkrings/reläpanel, relä för uppvärmt galler
28 30A Elektronisk bromsstyrning för släpvagn
29 30A RPO Reläblock, relä för ventilationsfönster/månadtak

Motorrummets huvud säkringslåda

Tilldelning av säkringar och reläer i elcentralen (1998)
Amp rating Beskrivning
1 15A Blinkerrelä
2 5A Instrumentkluster, OTC-modul (Overhead Trip Computer), redundant styrkontrollmodul, modul för elektronisk automatisk temperaturreglering (EATC), klocka
3 25A Cigarettändare
4 5A Relä för parkeringslampor, relä för strålkastare, autolampmodul, RAP-modul (Remote Anti-theft Personality), strömbrytare för elektriska speglar, modul för sätes- och spegelminne, strömbrytare för förarplatsen, strömbrytare för förarplatsen, strömbrytare för sätesminne.
5 15A Sensor för digitalt överföringsområde (DTR), modul för dagslampor (DRL), servo-/förstärkaraggregat för hastighetsreglering, kopplingsrelä för EATC
6 5A Manöverdon för växellås, generisk elektronisk modul (GEM), 4-hjuls luftfjädring 4WAS-modul, kompassgivare, rattrotationsgivare, relä för uppvärmda rutnät, OTC-modul (Overhead Trip Computer).
7 5A Relä för extra luftkonditionering, fläktmotor i konsolen
8 5A Radio, huvudljusströmbrytare, RAP-modul (Remote Anti-theft Personality), GEM-modul (Generic Electronic Module), tändningsbrytare, klocka
9 - Används inte
10 - Används inte
11 30A Relä för spolpumpen, relä för torkarens körning/parkering
12 5A Anslutning för datalänk (DLC)
13 15A Broms på/av (BOO)-brytare, bromstryckbrytare
14 15A Batterisparrelä, relä för inredningslampor
15 5A Generisk elektronisk modul (GEM), SecuriLock
16 20A Instrumentkluster (utan DRL), modul för dagsljus (DRL), helljusstrålkastare (strömförsörjning via multifunktionsomkopplare)
17 10A Bakgrundsbelysning med uppvärmning, vänster elektrisk/uppvärmd signalspegel, höger elektrisk/uppvärmd signalspegel
18 5A Huvudströmbrytare, generisk elektronisk modul (GEM), instrumentbelysning, (strömförsörjning via huvudströmbrytaren), parkeringslamprelä, elektronisk bromsstyrning för släpvagn, relä för körljus för släpvagn, vänster sidomarkeringslampor, höger sidomarkeringslampor, vänster främre parkerings-/svängningslampa, höger främre parkerings-/svängningslampa, vänster stopp-/Park-/Tum-lampa, höger stopp-/Park-/Tum-lampa, vänster körkortslampa, höger körkortslampa
19 10A Instrumentkluster, diagnostikmonitor för airbag
20 5A Luftfjädring på 4 hjul 4WAS Generisk elektronisk modul (GEM), modul för minnessäten och speglar
21 15A Sensor för digitalt överföringsområde (DTR), kopplingslåda Säkring/reläpanel (säkring 20)
22 10A Diagnostikmonitor för luftkuddar, tändningsmätare
23 10A Batteriladdningsrelä för släpvagnsdragning, magnetventil för bortkoppling av 4X4-axeln i mitten, magnetventil för bortkoppling av 4X2-axeln i mitten, elektronisk dag-/ljusspegel, bakre integrerad kontrollpanel, manöverdon för extra luftkonditionering, styrmodul för extra luftkonditionering, relä för bländningsmanöverdon för extra luftkonditionering
24 10A Elektronisk automatisk temperaturreglering (EATC), relä för fläkt i konsolen, relä för extra luftkonditionering
25 5A Modul för antispärrbromssystem på 4 hjul (4WABS) 4WABS-relä
26 10A DRL-modul, höger strålkastare (Pulver levereras via multifunktionsbricka)
27 5A Huvudljus Swatch, dimljusrelä, dimljusrelä
28 10A Vänster strålkastare
29 5A Autolampmodul, instrumentkluster, växelkontrollpanel för växellådan (TCS)
30 30A Kondensator för radiostörningar, PCM-strömdiod, spole på pluggar, PCM-pulverrelä, SecuriLock
31 - Används inte

Säkringar för det primära batteriet

Strömstyrka Beskrivning
1 175 Power Network Box Megafuse
2 175 Alternator Megafuse
3 20 Alternatorfält Minifuse
Motor mini säkringslåda

Strömstyrka Beskrivning
1 5A Styrmodul för drivlinan (PCM)
2 20A Släpvagnsdragningens stopp- och svänglampor
3 10A Ljud Integrerad bakre kontrollpanel (RICP), Compact Disc Changer, Radio
4 10A Lampor för fotsteg
5 20A Förstärkare, Subwoofer Förstärkare
6 - Används inte

1999

Passagerarutrymme

Tilldelning av säkringar och reläer i passagerarutrymmet (1999)
Amp rating Beskrivning
1 25A Ljud
2 5A Klockan, resedator, elektronisk automatisk temperaturreglering (EATC), styrmodul för drivlinan (PCM), kluster
3 20A Cigar Lighter, OBD-II Scan Tool-kontakt
4 15A Autolampmodul, fjärrstyrningsmodul, speglar, minnesmodul, justerbara pedaler, luftfjädringsomkopplare
5 15A AC-kopplingsrelä, hastighetsregleringsmodul, backlampa, EVO-modul, klimatlägesomkopplare, relä för dagsljus
6 5A Kluster, resedator, kompass, styrsensor, bromssolenoiden, luftfjädringsmodulen, GEM-modulen
7 5A Aux A/C Blower Relay, Console Blower
8 5A Radio, fjärrstyrningsmodul, mobiltelefon, klocka, GEM-modul
9 - Används inte
10 - Används inte
11 30A Relä för främre spolpumpen, relä för torkarkörning/parkering, relä för torkarhöjd/låghöjd, motor för vindrutetorkare, relä för bakre spolpumpen
12 - Används inte
13 20A Strömbrytare för stoppljus (lampor), blinkers, hastighetsregleringsmodul
14 15A Bakre vindrutetorkare, lampor för fotsteg, batterisparrelä, relä för inredningslampor, relä för fördröjning av tillbehör (elektriska fönster, flip-fönster, ljud)
15 5A Strömbrytare för stoppljus, (hastighetsreglering, låsning av bromsväxling, ABS, ingångar till PCM-modul), GEM-modul
16 20A Strålkastare (helljus), kluster (helljusindikator)
17 10A Indikator för uppvärmda speglar/avfrostare för bakrutan
18 5A Instrumentbelysning (Dimmer Switch Power), klocka (Dimmer)
19 - Används inte
20 5A Ljud, modul för luftfjädring på fyra hjul (4WAS), minnesmodul, GEM-modul, digital växelväljaren för växellådan
21 15A Startrelä, säkring 20
22 10A Airbag-modul
23 10A Electrochromic Mirror, Aux A/C, uppvärmda säten, batteriladdning för släpvagnsbogsering, blinkers, blåsdörr i konsolen
24 10A Klimatlägesomkopplare (fläktrelä), EATC (via säkring 7), EATC fläktrelä
25 5A Modul för antispärrbromssystem för 4 hjul (4WABS)
26 10A Höger sida - halvljusstrålkastare
27 5A Dimljusrelä och dimljusindikator
28 10A Strålkastare för halvljus på vänster sida
29 5A Autolampmodul, växel för växellådsöverväxling
30 30A Passiv stöldskyddstransceiver, grupp, tändspolar, relä för styrmodul för drivlinan
31 10A Bakre integrerad kontrollpanel (ljud), CD-spelare, mobiltelefon
Relä 1 - Relä för interiörlampor
Relä 2 - Batterisparrelä
Relä 3 - Relä för avfrostare för bakrutan
Relä 4 - One Touch Down Wmdow Relay
Relä 5 - ACC-fördröjningsrelä
Motorrummet

Tilldelning av säkringar och reläer i elcentralen (1999)
Amp rating Beskrivning
1 25A Power Point
2 30A Kontrollmodul för drivlinan
3 30A Strålkastare/Autolampor
4 25A Konsol PowerPoint
5 20A Backnings- och parkeringslampor för släpvagnsdragning
6 15A Parklampor/Autolampor
7 20A Horn
8 30A Elektriska dörrlås
9 15A Dagsljus (DRL), dimstrålkastare
10 20A Bränslepump
11 20A Generatorfält
12 10A Bakre vindrutetorkare
13 - Används inte
14 - Används inte
15 10A Lampor för fotsteg
16 - Används inte
17 10A Fördröjt tillbehör (ljud, måntaket)
18 15A Styrmodul för drivlinan, bränsleinsprutare, bränslepump, luftflödessensor
19 10A Släpvagnsbogsering - stopp- och högervändlampa
20 10A Stopp- och vänstersvängningslampa för släpvagnsdragning
21 - Används inte
22 - Används inte
23 15A Styrmodul för drivlinan, HEGO-sensorer, luftrör i behållaren
24 15A Styrmodul för drivlinan, växellåda, CMS-sensor
101 30A Batteriladdning för släpvagnsdragning
102 50A Modul för låsningsfria bromsar på fyra hjul
103 50A Kopplingslåda Batteriförsörjning
104 30A 4x4 Shift Motor & Koppling
105 40A Klimatstyrning Främre blåsmaskin
106 - Används inte
107 30A Passagerare Power Seat
108 30A Elektrisk broms för släpvagnsdragning
109 50A Kompressor för luftfjädring
110 30A Moonroof, flip-fönster och uppvärmda säten
111 50A Tändningsbrytare Batteriförsörjning (start- och körkretsar)
112 30A Minne (förarsäte, justerbara pedaler, speglar)
113 50A Tändningsomkopplare Batteiy Feed (kör- och tillbehörskretsar)
114 30A Klimatreglering extrablåsare
115 - Används inte
116 40A Defroster för bakrutan, uppvärmda speglar
117 - Används inte
118 - Används inte
201 - Trailer Tow Park Lamp Relay
202 - Relä för körning/parkering av främre torkar
203 - Trailer Tow Backup Lamp Relay
204 - Kopplingsrelä för luftkonditionering
205 - Hornrelä
206 - Dimljusrelä
207 - Relä för tvättmaskinspump fram
208 - Bakre spolpumpen relä
209 - Relä för främre torkaren Hi/Lo
210 - Används inte
211 - Används inte
212 - Bakre torkaren upp relä
213 - Bakre torkar ner relä
301 - Relä för bränslepump
302 - Trailer Tow Battery Charge Relay
303 - Används inte
304 - Relä för styrmodul för drivlinan
401 - Används inte
501 - Diode för styrmodul för drivlinor
502 - Diode för A/C-koppling
503 - Används inte
601 30A Fördröjda tillbehör (elektriska fönster, flip-fönster, radio)
602 - Används inte

2000, 2001, 2002

Passagerarutrymme

Tilldelning av säkringar och reläer i passagerarutrymmet (2000-2002)
Amp rating Beskrivning
1 25A Ljud
2 5A Klockan, resedator, elektronisk automatisk temperaturreglering (EATC), styrmodul för drivlinan (PCM), kluster, navigering
3 20A Cigar Lighter, OBD-II Scan Tool-kontakt
4 7.5A Fjärranpassningsmodul, speglar, minnesmodul, justerbara pedaler, förarsäte, elektriskt fällbara speglar
5 15A Hastighetsstyrningsmodul, backlampa, relä för dagsljus, backsignal, autolås, E/C-spegel, navigering
6 5A Gruppering, resedator, kompass, styrsensor, bromssolenoiden, luftfjädringsmodul, GEM-modul, uppvärmd spegel, defrostare, backspegel, backsensor, automatisk frigöring av parkeringsbromsar
7 5A Aux A/C Blower Relay, Console Blower
8 5A Fjärranpassningsmodul, mobiltelefon, klocka, GEM-modul, navigation
9 - Används inte
10 - Används inte
11 30A Relä för främre spolpumpen, relä för torkarkörning/parkering, relä för torkar Ili/LO, motor för vindrutetorkare, relä för bakre spolpumpen
12 15A Växel för luftfjädring
13 20A Strömbrytare för stoppljus (lampor), blinkers, hastighetsregleringsmodul
14 15A Bakre vindrutetorkare, lampor för fotsteg, batterisparrelä, relä för interiörlampor, relä för fördröjning av tillbehör (elektriska fönster, måntaksfönster, flip-fönster, ljud), hemlänk
15 5A Stopplampsbrytare, (hastighetsreglering, låsning av bromsväxling, ABS, ingångar till PCM-modul), GEM-modul, Autolock, luftfjädringsmodul
16 20A Strålkastare (helljus), kluster (helljusindikator)
17 10A Indikator för uppvärmda speglar/avfrostare för bakrutan
18 5A Instrumentbelysning (dimmer), klocka (dimmer), navigationsskärm
19 - Används inte
20 5A Ljud, luftfjädringsmodul, minnesmodul, GEM-modul
21 15A Startrelä, säkring 20, digital växlingsområdesväljare
22 10A Airbagmodul, EATC, EATC Blower Relay, matar säkring 7
23 10A Electrochromic Mirror, Aux A/C, uppvärmda säten, batteriladdning för släpvagnsbussar, tum/farlighetsblinkers, manöverdon för blåsdörr i konsolen, 4x4-kopplingsrelä, 4WABS-modul (4 hjul med antiblockeringssystem)
24 10A 2000-2001: Ej använt

2002: EATC-modul, EATC-blåsar/blinkrelä, klimatkontrollomkopplare, matar säkring 7 25 - Används inte 26 10A Höger sida - halvljusstrålkastare 27 5A Dimljusrelä och dimljusindikator 28 10A Strålkastare för halvljus på vänster sida 29 5A Autolampmodul, växel för växellådsöverväxling 30 30A Passiv stöldskyddstransceiver, grupp, tändspolar, relä för styrmodul för drivlinan 31 10A Bakre integrerad kontrollpanel (ljud), CD-spelare, mobiltelefon Relä 1 - Relä för interiörlampor Relä 2 - Batterisparrelä Relä 3 - Relä för avfrostare för bakrutan Relä 4 - Fönsterrelä med en beröring nedåt Relä 5 - ACC-fördröjningsrelä

Motorrummet

Tilldelning av säkringar och reläer i strömfördelningslådan (2000-2002)
Amp rating Beskrivning
1 20A Power Point
2 30A Kontrollmodul för drivlinan
3 30A Strålkastare/Autolampor
4 20A Powerpoint för konsoler
5 20A Backnings-/parkeringslampor för släpvagnsdragning
6 15A Ställningslampor/Autolampor, matar säkringen i passagerarutrymmet 18
7 20A Horn
8 30A Elektriska dörrlås
9 15A Dagsljus (DRL), dimstrålkastare
10 20A Bränslepump
11 20 A Generatorfält
12 10A Bakre vindrutetorkare
13 15A A/C-koppling
14 - Används inte
15 10A Lampor för fotsteg
16 - Används inte
17 10A Fördröjt tillbehör (ljud, flip-fönster)
18 15A Styrmodul för drivlinan, bränsleinsprutare, bränslepump, luftflödessensor
19 10A Släpvagnsbogsering - stopp- och högervändlampa
20 10A Stopp- och vänstersvängningslampa för släpvagnsdragning
21 - Används inte
22 - Används inte
23 15A HEGO-sensorer, behållarventilation, växellåda, CMS-sensor
24 - Används inte
101 30A Batteriladdning för släpvagnsdragning
102 50A Modul för låsningsfria bromsar på fyra hjul
103 50A Kopplingslåda Batteriförsörjning
104 30A 4x4 Shift Motor & Koppling
105 40A Klimatstyrning Främre blåsmaskin
106 - Används inte
107 30A Passagerarsätet är elektriskt styrt, passagerarsätet är länsbart
108 30A Elektrisk broms för släpvagnsdragning
109 50A Kompressor för luftfjädring
110 30A Uppvärmda säten/CCS
111 40A Tändningsbrytare Batteriförsörjning (start- och körkretsar)
112 30A Minne (förarsätet, justerbara pedaler, speglar), lumbalt stöd för förarsätet
113 40A Tändningsomkopplare Batteriförsörjning (strömkretsar och tillbehörskretsar)
114 30A Klimatreglering extrablåsare
115 - Används inte
116 40A Defroster för bakrutan, uppvärmda speglar
117 - Används inte
118 - Används inte
201 - Trailer Tow Park Lamp Relay
202 - Relä för körning/parkering av främre torkar
203 - Trailer Tow Backup Lamp Relay
204 - Kopplingsrelä för luftkonditionering
205 - Bakre torkaren nedåt
206 - Dimljusrelä
207 - Relä för tvättmaskinspump fram
208 - Bakre spolpumpen relä
209 - Bakre torkaren upp relä
301 - Relä för bränslepump
302 - Trailer Tow Battery Charge Relay
303 - Relä för främre torkaren Hi/Lo
304 - Relä för styrmodul för drivlinan
401 - Används inte
501 - Diode för styrmodul för drivlinor
502 - Diode för A/C-koppling
503 - Diode för frigöring av automatisk parkeringsbroms
601 30A Fördröjda tillbehör (Power Windows, Flip Windows, Radio, Moonroof)
602 - Används inte
Scrolla till toppen