Mercedes-Benz GLA-klass (X156; 2014-2019..) säkringar och reläer

Sportbilen crossover Mercedes-Benz GLA-klass (X156) finns från 2014 till idag. I den här artikeln hittar du säkringsscheman för Mercedes-Benz GLA180, GLA200, GLA220, GLA250, GLA45 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019 , få information om var säkringspanelerna är placerade i bilen, och lär dig hur varje säkring (säkringslayout) och relä är placerad.

Säkringslayout Mercedes-Benz GLA-klass 2014-2019....

Säkringar för cigarettändare (eluttag) i Mercedes-Benz GLA-klass är säkringarna nr 70 (uttag för mittkonsolen bak), nr 71 (uttag för bagageutrymmet) och nr 72 (cigarettändare fram, internt eluttag) i passagerarutrymmets säkringslåda.

Säkringslåda för passagerarutrymmet

Plats för säkringslåda

Säkringslådan är placerad i fotutrymmet för den främre passageraren.

Vik ut den perforerade golvbeläggningen (1) i pilens riktning;

För att frigöra locket (3) trycker du på hållningsklämman (2);

Vik ut locket (3) i pilens riktning till låset;

Ta bort skyddet (3) framåt;

Säkerhetsfördelningstabellen (4) finns på den nedre högra sidan av skyddet (3).

Schema för säkringsboxen

Tilldelning av säkringar och reläer i passagerarutrymmet
Fusionsfunktion Amp
21 Gäller för dieselmotorer: PTC-värmare booster 150
22 Ytterligare batterirelä för ECO-start/stopp-funktionen 200
23 Kontrollenhet för vänster framdörr 30
24 Kontrollenhet för höger framdörr 30
25 SAM-kontrollenhet 30
26 ECO start/stop extra batterikontakthylsa 10
27 Säkringar och reläer i motorrummet 30
28 Kontrollenhet för ljudgenerator för fordonets inredning 5
29 till och med 02.11.2014: släpvagnsuttag

fr.o.m. 03.11.2014: Kontrollenhet för släpvagnsigenkänning.

15
30 Kontrollenhet för släpvagnsigenkänning 5
31 4MATIC: Styrenhet för fyrhjulsdrift 5
32 Kontrollenhet för styrkolonnens rörmodul 5
33 Kontrollpanelen för Audio/COMAND 5
34 Kontroll- och driftsenhet för ACC 7,5
35 Värme för bakrutan 30
36 Kontrollenhet för förarsätet

Kontrollenhet för justering av förarsätets ländryggsstöd

7,5
37 Ljud/COMAND-display 7,5
38 Kontrollenhet för det kompletterande fasthållningssystemet 7,5
39 Kontrollpanel för överliggande kontrollpanel Kontrollenhet 10
40 Gäller för motor 651 (utsläppsstandard EU6): Styrenhet för drivlinan. 15
41 Kontrollmodul för panoramiskt skjutbart soltak 30
42 Radio (Audio 5 USB, Audio 20 CD, Audio 20 CD med CD-växlare) COMAND-styrenhet 5
42 Radio (Radio 20, Audio 20 USB) 25
43 Kontrollenhet för parkeringssystem 5
44 Vänster främre vändbar nödspänningsuppdragare 40
45 Reversibel nödspänningsupprullningsdon i höger framkant. 40
46 Kontrollenhet för passagerarsätet fram

Kontrollenhet för justering av ländstödet i passagerarsätet fram

7,5
47 Navigationsmodul 7,5
47 Styrenhet för adaptivt dämpningssystem 25
48 Används inte -
49 Styrenhet för Drive Kit för iPhone® 7,5
49 COMAND fläktmotor 5
50 Kontrollenhet för kameraöverdrag 5
51 Används inte -
52 Används inte -
53 Används inte -
54 Används inte -
55 Kommunikationsmodul för telematiktjänster

KEYLESS-GO-styrenhet

5
56 Kontrollenhet för styrkolonnens rörmodul 10
57 Lane Keeping Assist: multifunktionell styrenhet för specialfordon. 30
57 Specialfordon: multifunktionsstyrenhet för specialfordon. 7.5
58 Säkringslåda för nödfordon 30
59 Kontrollen för passagerarsätet framtill är unik 30
60 Kontrollenhet för förarsätet 30
61 Kontrollenhet för ljudförstärkare 40
62 Gäller för överföring 711: Kontrollenhet för elektriskt styrspärr 20
63 Styrenhet för bränslesystemet 25
64 Kontrollenhet för elektroniska vägtullar

En särskild kontrollenhet för kortdistanskommunikation.

1
65 Lampan i handskfacket 5
66 Säkringslåda för nödfordon 15
67 Används inte -
68 Används inte -
69 Används inte -
70 Uttag för bakre mittkonsolen 25
71 Uttag för bagageutrymme 25
72 Cigarettändare i fronten med belysning av askkoppen

Uttag för strömförsörjning i fordonets inredning

25
73 Kontrollenhet för elektrisk parkeringsbroms 30
74 Kontrollenhet för elektrisk parkeringsbroms 30
75 Kontrollenhet för släpvagnsigenkänning 20
76 Kontrollenhet för släpvagnsigenkänning 25
77 Kontrollenhet för släpvagnsigenkänning 25
78 Kontrollenhet för kontroll av baklucka/lyftlucka

Säkringslåda för nödfordon

40
79 SAM-kontrollenhet 40
80 SAM-kontrollenhet 40
81 Regler för blåsmaskin 40
82 Kontrollpanel för överliggande kontrollpanel Kontrollenhet 10
83 Kontrollenhet för elektroniskt tändningslås 7,5
84 Övre kontrollpanel kontrollenhet 5
85 ATA [EDW]/kontrollenhet för bogseringsskydd/interiörskydd 5
86 FM, AM och CL [ZV] antennförstärkare

fr.o.m. 01.06.2016: Antennförstärkare/kompensator för cellulära telefonsystem.

5
87 Diagnostisk kontakt 10
88 Instrumentkluster 10
89 Strömbrytare för ytterbelysning 5
90 Vänster bakre stötfångare intelligent radarsensor

Intelligent radarsensor för höger bakre stötfångare

5
91 Pedalens funktion övervakar omkopplaren

Strömbrytare för belysning av fotutrymmet

5
92 Styrenhet för bränslesystemet 5
93 Kontrollenhet för elektrisk parkeringsbroms 5
94 Kontrollenhet för det kompletterande fasthållningssystemet 7,5
95 Erkännande av ockuperade passagerarsäten i framsätet och ACSR

Kontrollenhet för viktmätningssystemet (WSS).

7,5
96 Motor för bakluckans torkar 15
97 Elektrisk kontakt för mobiltelefoner 5
98 SAM-kontrollenhet 5
99 Kontrollenhet för övervakning av däcktryck 5
100 Gäller för motor 133: DIRECT SELECT INTERFACE 5
101 4MATIC: Styrenhet för fyrhjulsdrift 10
102 Stationär fjärrkontrollmottagare för radiostyrning av värmare

Gäller för AMG-fordon från och med 01.09.2015: Transmissionsstyrenhet

fr.o.m. 01.06.2016: Antennomkopplare för telefon och stationär värmare.

5
103 Kontrollenhet för nödsamtalssystem

Kommunikationsmodul för telematiktjänster

HERMES-styrenhet

5
104 Kontrollenhet för mediegränssnitt

Multimedia-anslutningsenhet

5
105 Kontrollenhet för digitala ljudsändningar

Kontrollenhet för digital ljudradio via satellit (SDAR)

5
105 Tunerenhet 7,5
106 Multifunktionskamera 5
107 Digital TV-mottagare 5
108 till och med den 31.05.2016: Backkamera 5
108 fr.o.m. 01.06.2016: Backkamera 7,5
109 Elektrisk kontakt för laddningsuttag 20
110 Radio

COMAND-styrenhet

Kontrollenhet för motorljud

30
Relä
A Krets 15 relä
B Relä för bakrutetorkare
C Krets 15R2-relä
D Relä för uppvärmda bakrutor
E Krets 15R1-relä
F Krets 30g relä
G Används inte

Elektrisk för-säkringslåda på framsidan

Elektrisk för-säkringslåda på framsidan
Fusionsfunktion Amp
1 Generator 300
2 Fordonsintern säkringslåda 200
2 Gäller för dieselmotor: Fordonets inre säkringslåda 250
3 Kontrollenhet för elektrisk servostyrning 100
4 SAM-kontrollenhet 40
5 Fläktmotor 80
6 Gäller för motor 607: Styrenhet för bränsleförvärmning. 70
7 Gäller för motor 607 (utsläppsstandard EU5): Styrenhet för DPF-regenerering av värmare och förstärkare. 125
8 Gäller för motor 607, 651: Glödavgångssteg. 100
Relä
F32kl Kopplingsrelä

Säkerhetslåda för motorrummet

Plats för säkringslåda

Schema för säkringsboxen

Tilldelning av säkringar och reläer i motorrummet
Fusionsfunktion Amp
201 Larmsiren 5
202 Kontrollenhet för stationär värmare 20
203 LED-strålkastare: Höger främre lyktanordning 15
204 Kontrollenhet för elektroniskt stabilitetsprogram 25
205 Vänster fanfaretorn

Höger fanfarer horn 15 206 Gäller för motor 651: CDI-kontrollenhet.

Gäller för motor 607: Styrenhet för drivlinan 5 207 Gäller för dieselmotorer: Kretsrelä 87M 5 208 Gäller för motor 133, 607: Krets 87 relä 7.5 209 LED-strålkastare: Vänster främre lyktanordning 15 210 Relä för uppvärmd vindruta 5 211 Används inte - 212 Gäller för motor 133, 270: Anslutningshylsa, krets 87M3

Gäller för motor 651:

Värmeelement för ventilationsledning

Värmeelement för kylvävstermostat

Bypass-omkopplingsventil för kylare för avgasåtercirkulation

Gäller för motor 607 (utsläppsstandard EU5):

Syregivare uppströms katalysatorn

Positioner för förstärkningstryck

Gäller för motor 607 (utsläppsstandard EU6): Syregivare uppströms katalysatorn.

Gäller för motor 607: CDI-kontrollenhet 15 213 Gäller för motor 133, 270, 651: Anslutningshylsa, krets 87 M2e

Gäller för motor 607 (utsläppsstandard EU5):

Kamaxel Hall-sensor

CDI-kontrollenhet

Kontrollventil för kvantitet

Gäller för motor 607 (utsläppsstandard EU6):

Syregivare nedströms från katalysatorn

CDI-kontrollenhet 15 214 Gäller för motor 133, 270, 651: Anslutningshylsa, krets 87 M4e 10 215 Gäller för bensinmotor:

Cylinder 1 tändspole

Cylinder 2 tändspole

Cylinder 3 tändspole

Cylinder 4 tändspole

Gäller för motor 651: Kontrollventil för kvantitet

Gäller för motor 607:

CDI-kontrollenhet

Positioner för förstärkningstryck

Kontrollventil för kvantitet 20 216 Gäller för bensinmotor: ME-SFI-styrenhet.

Gäller för motor 607: Styrenhet för drivlinan 5 217 Gäller med växellåda 724: dubbelkopplingsväxellåda med fullt integrerad styrenhet för växellådan. 25 218 Kontrollenhet för elektroniskt stabilitetsprogram 5 219 Används inte - 220 Kylning av växellådan kylvätskecirkulationspump 10 221 Används inte - 222 Används inte - 223 Används inte - 224 DISTRONIC elektrisk styrenhet

Kontrollenhet för kollisionsförebyggande assistans (COLLISION PREVENTION ASSIST) 7.5 225 Används inte - 226 Används inte - 227 Används inte - 228 Används inte - 229 Vänster främre lyktanordning 5 230 Kontrollenhet för elektroniskt stabilitetsprogram 5 231 Höger främre lyktanordning 5 232 Kontrollenhet för strålkastare 15 233 Används inte - 234 Gäller för motor 607: Styrenhet för drivlinan 5 235 Gäller för motor 607:

Fläktmotor

Ställdon för radiatorluckor 7.5 235 Gäller för motor 133:

Cirkulationspump för laddluftkylare

Cirkulationspump för laddluftkylare 7.5 236 SAM-kontrollenhet 40 237 Kontrollenhet för elektroniskt stabilitetsprogram 40 238 Uppvärmd vindruta 50 239 Torkarhastighet 1/2 relä 30 240A Startkrets 50 relä 25 240B Krets 15 relä (inte låst) 25 241 Används inte 7.5 Relä J Fanfare horn relä K Torkarhastighet 1/2 relä L Vindrutetorkare ON/OFF relä M Startkrets 50 relä N Kretsrelä 87M O ECO start/stopp: Relä för kylning av växellådan och cirkulationspump för kylvätska. P Reservrelä (F58kP) Q Krets 15 relä (inte låst) R Krets 15 relä S Krets 87 relä T Relä för uppvärmd vindruta

Scrolla till toppen