Mitsubishi Outlander PHEV (2014-2019..) säkringar

I den här artikeln tar vi hänsyn till Mitsubishi Outlander PHEV, som finns tillgänglig från 2013 till idag. Här hittar du säkringsrutediagram för Mitsubishi Outlander PHEV 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019 , få information om var säkringspanelerna är placerade i bilen och om hur varje säkring är placerad (säkringslayout).

Säkringslayout Mitsubishi Outlander PHEV 2014-2019....

Information från bruksanvisningarna för 2014, 2018 och 2019 används. Säkringarnas placering och funktion i bilar som tillverkats vid andra tidpunkter kan skilja sig åt.

Säkringar för cigarettändare (eluttag): #7 (tillbehörsuttag / 12 V uttag) och #23 (cigarettändare / tillbehörsuttag) i instrumentpanelens säkringslåda.

Plats för säkringslåda

Passagerarutrymme

Vänsterstyrda fordon:

Säkringslådan finns i instrumentpanelen (på förarsidan) till vänster om ratten, bakom locket. Dra i säkringslocket för att ta bort det.

A - Huvud säkringsblocket; B - Sub-säkringsblock.

Högerstyrda fordon:

A - Huvud säkringsblocket.

Öppna handskfacket, koppla loss stången (A) på handskfackets högra sida; medan du trycker på sidan av handskfacket, lossa vänster och höger krok (B) och sänk handskfacket; ta bort handskfackets fästanordning (C) och ta sedan bort handskfacket.

B - Sub säkringsblock.

När du byter säkringen i undersäkringsblocket ska du göra det med hålet i det nedre locket.

Motorrummet

A - Huvud säkringsblocket; B - Säkningsblock

Scheman för säkringsrutor

2014

Passagerarutrymme

Tilldelning av säkringarna i passagerarutrymmet (2014)

Motorrummet

Tilldelning av säkringarna i motorrummet (2014)

Sub säkringsblock

2018

Passagerarutrymme

Tilldelning av säkringarna i passagerarutrymmet (2018)

Motorrummet

Tilldelning av säkringarna i motorrummet (2018)

Sub säkringsblock

2019

Passagerarutrymme

Tilldelning av säkringarna i passagerarutrymmet (2019)

Motorrummet

Tilldelning av säkringarna i motorrummet (2019)

Sub säkringsblock

Scrolla till toppen