Audi Q7 dåliga hjullager symptom, orsaker och diagnos

Hjullagren i Audi Q7 är en av de viktigaste och mest belastade komponenterna. De får hjulen att svänga lätt och absorberar samtidigt höga radiella och axiella krafter. Att köra din Q7 med ett defekt hjullager kan vara farligt, så du måste agera snarast för din säkerhet och körkomfort.

Audi Q7 - (Jan Kliment / Shutterstock)

De vanligaste symptomen på ett dåligt hjullager i Audi Q7 är slipande eller brummande ljud, knackande eller klonkande ljud vid kurvtagning, skakande ratt, kroppsvibrationer, ojämnt eller onormalt däckslitage, glapp i hjulet och fordonet drar åt ena sidan när du kör i en rak linje.

Symtom

Slipande eller brummande ljud

Slipande eller brummande ljud i kupén på Q7 från det berörda hjulet är ett av de tidigaste tecknen på ett dåligt hjullager. Ju snabbare du kör ditt fordon, desto högre blir det brummande ljudet. Skador på hjullagret är inte lätta att upptäcka i början, eftersom ljudet knappt märks. I många fall ökar dock ljudet efter en kort tid - ofta efter ennågra hundra kilometer.

Vibrationer i ratten

Ett dåligt hjullager kan orsaka vibrationer i ratten på Q7, särskilt om framhjulen är drabbade. Om endast de bakre hjullagren är defekta känns vibrationerna mest under sätena.

Rattvibrationer orsakas oftast av obalanserade hjul, därför bör du bara överväga dåligt hjullager i detta fall om vibrationerna åtföljs av brummande eller slipande ljud.

Knackande eller klonkande ljud vid kurvtagning

I ett avancerat stadium av intern försämring kan det defekta hjullagret orsaka knackande eller klonkande ljud, särskilt vid svängning eller kurvtagning i din Audi Q7. Dessa ljud kan dock också uppstå på grund av fel i fjädrings- eller styrsystemets komponenter, därför bör du överväga ett dåligt hjullager om fordonet också uppvisar andra system, som brummande eller slipande ljud ochspela i hjulet.

Ojämnt däckslitage

Om du märker att däcken på din Q7 slits ojämnt, till exempel att de tappar mer slitbana på insidan, kan detta också vara relaterat till ett dåligt hjullager eftersom det kan störa fordonets inriktning.

Q7 drar åt ena sidan

Eftersom ett dåligt hjullager kan påverka fordonets inriktning kommer din Q7 att dra åt ena sidan vid körning i en rak linje. Även vid kurvtagning kan du känna att fordonets väghållning är lite felaktig.

Glapp i hjullager

Du kan också känna igen ett defekt hjullager om det finns för mycket spel. Jacka upp din Audi Q7 tills hjulet kan röra sig fritt. Ta sedan tag i hjulet med båda händerna på motsatta sidor och tryck och dra växelvis. Om spelet är tydligt märkbart och synligt är hjullagret mycket troligt defekt. Denna teknik kräver dock lite erfarenhet och ett övat grepp.

Hjulet med dåligt lager är svårt att vrida för hand när fordonet är uppbackat, ett slipande ljud kan höras när hjulet vrids. Du kan också märka ett glapp i hjulet som om hjulet inte är korrekt monterat eller är löst.

Ska jag bara byta det defekta hjullagret i Q7?

I allmänhet är det lämpligt att byta det andra lagret på samma axel även om det bara finns ett defekt hjullager i din Audi Q7. Det kan antas att båda lagren har utsatts för ungefär samma belastning och att det andra lagret snart kommer att gå sönder. Om de byts samtidigt sparar det tid och pengar.

Vad orsakar lagerfel i Audi Q7?

Även när du kör din Q7 rakt fram måste lagren ta upp höga radiella krafter. Hela fordonets vikt vilar på lagren. När du kör skapar hastigheten ytterligare krafter. Om du sedan också kör genom en kurva uppstår axiella krafter. Hög belastning på lagren uppstår också på ojämna vägar eller när du kör genom potthål. Stötar av alla slag är mycket mer skadliga förDärför går alla hjullager sönder förr eller senare. Hur snart de går sönder beror dock på körvanorna. Andra faktorer kan också bidra till för tidigt lagerhaveri på din Q7, som att köra med obalanserade däck eller dålig hjulinställning.

Ignorera inte symptomen på ett defekt hjullager. I värsta fall kan det drabbade hjulet låsa sig under körning eller till och med slitas av. Låt det inte gå så långt.

För tidigt hjullagerhaveri på grund av kontaminering

När hjullagret roterar uppstår hög friktion. Därför måste de inre komponenterna smörjas med smörjmedel som fett eller olja för att förhindra överhettning. Hjullagren i Audi Q7 är konstruerade på ett sådant sätt att de är helt underhållsfria. Detta uppnås med en fettfyllning som säkerställer tillräcklig smörjning av de rullande elementen under hela livslängden förhjullagret.

Genomtänkt utformade tätningar säkerställer att varken vatten eller smuts kan tränga in i hjullagret. Men om tätningarna inte fungerar kan vatten och smuts tränga in i hjullagret och förorena smörjmedlet. Dessa föroreningar cirkulerar genom fettet och mellan ringarna och lagren, vilket påskyndar slitaget. Den ökade värmen kan bryta ner och till slut driva ut smörjmedlet, vilket leder tillför tidigt fel på lagret.

Kommer ett dåligt hjullager att påverka ABS?

Hjullagren är säkerhetsrelevanta komponenter. De ansvarar för ett stabilt körbeteende och, beroende på version, tillhandahåller hjulhastighetsinformationen för det låsningsfria bromssystemet. Om hjullagret är defekt kan det låsningsfria bromssystemet också inaktiveras. Vid nödbromsning har detta en negativ effekt på bromssträckan och styrbarheten hos fordonetfordon.

Är det säkert att köra Q7 med ett dåligt hjullager?

Ett hjullager sitter i hjulnavet och ansvarar för att ansluta hjulet till fordonet. Om du fortsätter att köra din Q7 med ett dåligt hjullager i flera månader kan hjulet i värsta fall låsa sig under körning eller till och med falla av. Därför måste ett dåligt hjullager bytas så snart som möjligt när de första symptomen uppträder.

Hur länge håller hjullagren i Audi Q7?

Under normala körförhållanden har hjullagren en typisk livslängd på ca 100 000 miles. Körsträckan beror på körstil och hjullagrets kvalitet. Om du ofta kör din Q7 på dåliga vägar med många gropar, kör över trottoarkanter med kraft eller kör snabbt runt hörn förkortas hjullagrens livslängd avsevärt.

Hur lång tid tar det att byta ett hjullager?

Att byta ut ett enda hjullager på Q7 tar vanligtvis 1 till 2 timmar för en erfaren mekaniker. Ibland kan det ta längre tid om hjulnavet sitter fast, det kräver då mycket hamrande eller användning av olika verktyg och tekniker för att ta bort navet. Det finns också många rörliga delar som måste tas bort och sedan återinstalleras korrekt för att slutföra uppgiften. På grund av komplexiteten och den stora manuellaarbete, rekommenderas det inte som ett DIY-projekt.

Rekommenderad video

Slutsats

Om det finns ett märkbart slipande eller brummande ljud i kupén på din Audi Q7 under körning, bör du definitivt överväga dåliga hjullager. Du bör dock inte skynda dig att byta ut lagren eftersom symptomen ibland kan orsakas av något annat, till exempel kan däckcupping (typ av ojämnt slitage) också orsaka brummande ljud i kupén.

I alla händelser är det tillrådligt för lekmän att besöka en verkstad. En professionell mekaniker kan snabbt diagnostisera problemet åt dig.

Scrolla till toppen