Dodge Charger dåliga hjullager symtom, orsaker och diagnos

Hjullager i Dodge Charger är en av de mest avgörande och stressade komponenterna. De får hjulen att svänga lätt och samtidigt absorbera höga radiella och axiella krafter. Att köra din Charger med ett defekt hjullager kan vara farligt, så du måste agera snarast för din säkerhet och körkomfort.

Dodge Charger - (Jakub Curik / Shutterstock)

De vanligaste symptomen på ett dåligt hjullager i Dodge Charger är slipande eller brummande ljud, knackande eller klonkande ljud vid kurvtagning, skakande ratt, kroppsvibrationer, ojämnt eller onormalt däckslitage, spel i hjulet och fordonet drar åt ena sidan när du kör i en rak linje.

Symtom

Slipande eller brummande ljud

Slipande eller brummande ljud i kupén från det berörda hjulet är ett av de tidigaste tecknen på ett dåligt hjullager. Ju snabbare du kör ditt fordon, desto högre blir det brummande ljudet. Skador på hjullagret är inte lätta att upptäcka i början, eftersom ljudet knappt är märkbart. I många fall ökar dock ljudet efter en kort tid - oftaefter några hundra kilometer.

Vibrationer i ratten

Ett defekt hjullager kan orsaka vibrationer i ratten på Charger, särskilt om framhjulen är påverkade. Om endast bakhjulslagren är defekta känns vibrationerna mestadels under sätena.

Rattvibrationer orsakas oftast av obalanserade hjul, därför bör du bara överväga dåligt hjullager i detta fall om vibrationerna åtföljs av brummande eller slipande ljud.

Knackande eller klonkande ljud vid kurvtagning

I ett avancerat stadium av intern försämring kan det defekta hjullagret orsaka knackande eller klonkande ljud, särskilt vid svängning eller kurvtagning i din Dodge Charger. Dessa ljud kan dock också uppstå på grund av fel i komponenter i fjädring eller styrsystem, därför bör du överväga ett dåligt hjullager om fordonet också uppvisar andra system, som brummande eller slipande ljudoch spela i hjulet.

Ojämnt däckslitage

Om du märker att däcken på din Charger slits ojämnt, till exempel att de tappar mer slitbana på insidan, kan detta också vara relaterat till ett dåligt hjullager eftersom det kan störa fordonets uppriktning.

Laddaren dras åt sidan

Eftersom ett dåligt hjullager kan påverka fordonets inriktning kommer din Charger att dra åt ena sidan vid körning i rak linje. Även vid kurvtagning kan du känna att fordonets väghållning är lite felaktig.

Glapp i hjullager

Du kan också känna igen ett defekt hjullager om det finns för mycket spel. Jacka upp din Dodge Charger tills hjulet kan röra sig fritt. Ta sedan tag i hjulet med båda händerna på motsatta sidor och tryck och dra växelvis. Om spelet är tydligt märkbart och synligt är hjullagret mycket troligt defekt. Denna teknik kräver dock viss erfarenhet och ett övat grepp.

Hjulet med dåligt lager är svårt att vrida för hand när fordonet är uppbackat, ett slipande ljud kan höras när hjulet vrids. Du kan också märka ett glapp i hjulet som om hjulet inte är korrekt monterat eller är löst.

Ska jag bara byta det defekta hjullagret i Charger?

I allmänhet är det lämpligt att byta det andra lagret på samma axel även om det bara finns ett defekt hjullager i din Dodge Charger. Det kan antas att båda lagren utsattes för ungefär samma belastning och att det andra lagrets fel är nära förestående. Om de byts ut samtidigt sparar detta tid och pengar.

Vad orsakar lagerfel i Dodge Charger?

Även när du kör din Charger i en rak linje måste lagren ta upp höga radiella krafter. Fordonets hela vikt vilar på lagren. När du kör skapar hastigheten ytterligare krafter. Om du sedan också kör genom en kurva uppstår axiella krafter. Hög påverkan på lagren uppstår också på ojämna vägar eller när du kör genom potthål. Alla typer av stötar är mycket mer skadligaför lagren än de höga belastningarna. Därför går alla hjullager sönder förr eller senare. Hur snart de går sönder beror dock på körvanorna. Andra faktorer kan också bidra till för tidigt lagerhaveri på din Charger, som att köra med obalanserade däck eller dålig hjulinställning.

Ignorera inte symptomen på ett defekt hjullager. I värsta fall kan det drabbade hjulet låsa sig under körning eller till och med slitas av. Låt det inte gå så långt.

För tidigt hjullagerhaveri på grund av kontaminering

När hjullagret roterar uppstår hög friktion. Därför måste de inre komponenterna smörjas med smörjmedel som fett eller olja för att förhindra överhettning. Hjullagren i Dodge Charger är konstruerade på ett sådant sätt att de är helt underhållsfria. Detta uppnås med en fettfyllning som säkerställer tillräcklig smörjning av de rullande elementen under hela serviceperiodenlivslängd för hjullagret.

Genomtänkt utformade tätningar säkerställer att varken vatten eller smuts kan tränga in i hjullagret. Men om tätningarna inte fungerar kan vatten och smuts tränga in i hjullagret och förorena smörjmedlet. Dessa föroreningar cirkulerar genom fettet och mellan ringarna och lagren, vilket påskyndar slitaget. Den ökade värmen kan bryta ner och till slut driva ut smörjmedlet, vilket leder tillför tidigt fel på lagret.

Kommer ett dåligt hjullager att påverka ABS?

Hjullagren är säkerhetsrelevanta komponenter. De ansvarar för ett stabilt körbeteende och, beroende på version, tillhandahåller hjulhastighetsinformationen för det låsningsfria bromssystemet. Om hjullagret är defekt kan det låsningsfria bromssystemet också inaktiveras. Vid nödbromsning har detta en negativ effekt på bromssträckan och styrbarheten hos fordonetfordon.

Är det säkert att köra Charger med ett dåligt hjullager?

Ett hjullager sitter i hjulnavet och ansvarar för att ansluta hjulet till fordonet. Om du fortsätter att köra din Charger med ett dåligt hjullager i flera månader kan hjulet i värsta fall låsa sig under körning eller till och med falla av. Därför måste ett dåligt hjullager bytas ut så snart som möjligt när de första symptomen uppträder.

Hur länge håller hjullagren i Dodge Charger?

Under normala körförhållanden håller hjullagren normalt cirka 100 000 miles. Körsträckan beror på körstil och hjullagrets kvalitet. Om du ofta kör din Charger på dåliga vägar med många gropar, kör över trottoarkanter med kraft eller kör snabbt runt hörn, förkortas hjullagrens livslängd avsevärt.

Hur lång tid tar det att byta ett hjullager?

Att byta ut ett enda hjullager på Charger tar vanligtvis 1 till 2 timmar för en erfaren mekaniker. Ibland kan det ta längre tid om hjulnavet sitter fast, det kräver då mycket hamrande eller användning av olika verktyg och tekniker för att ta bort navet. Det finns också många rörliga delar som måste tas bort och sedan återinstalleras korrekt för att slutföra uppgiften. På grund av komplexiteten och den renamanuellt arbete, rekommenderas inte som ett DIY-projekt.

Rekommenderad video

Slutsats

Om det finns ett märkbart slipande eller drönande ljud i kabinen på din Dodge Charger när du kör, bör du definitivt överväga dåliga hjullager. Du bör dock inte skynda dig att byta ut lagren eftersom symptomen ibland kan orsakas av något annat, till exempel kan däckcupping (typ av ojämnt slitage) också orsaka brummande ljud i kabinen.

I alla händelser är det tillrådligt för lekmän att besöka en verkstad. En professionell mekaniker kan snabbt diagnostisera problemet åt dig.

Scrolla till toppen