Ford Bronco nyckelbricka låser eller låser inte upp dörrarna

Ford Bronco är utrustad med ett nyckelfritt system som gör det möjligt för ägarna att bekvämt låsa och låsa upp fordonet med en knapptryckning på nyckelbrickan. Det finns många anledningar till att fjärrkontrollen på din Bronco kanske inte fungerar, vilket vi kommer att diskutera i den här artikeln.

Ford Bronco - (Jonathan Weiss / Shutterstock)

Den vanligaste orsaken till att nyckelbrickan inte låser eller låser upp dörrarna i Ford Bronco är ett urladdat batteri inuti nyckelbrickan. Men fjärrkontrollen kan också sluta fungera på grund av slitna knappar, dålig batterikontakt, vattenskador, problem med mottagarmodulen, signalstörningar, urladdat 12-voltsbatteri, oparad nyckel som kräver omprogrammering eller defekt elektroniskt chip.

1. Dött myntbatteri inuti nyckelbrickan

Dött myntbatteri är den främsta orsaken till att nyckelbrickan inte låser eller låser upp dörrarna i Bronco. Vanligtvis finns det tecken på att batteriet försvagas innan det ger upp. Om fjärrkontrollen fungerade tidigare, men fjärrkontrollens räckvidd gradvis minskade tills den upphörde att fungera, indikerar detta att batteriet håller på att ta slut.

Byt ut batteriet

Om knappcellsbatteriet i nyckelbrickan på Bronco byts ut på fel sätt eller om ett olämpligt batteri används kan fordonsnyckeln skadas. Byt endast ut urladdade batterier mot nya batterier med samma spänning, storlek och specifikation. Kontrollera att batteriet är vänt i rätt riktning när det sätts i.

Rekommenderad video

Nyckelbrickan fungerar inte efter att batteriet bytts ut

När du köper ett nytt batteri till nyckelbrickan på din Bronco, tänk på att batteriet kan ha legat på hyllan länge. Därför kanske det inte fungerar efter byte, eller kanske inte håller så länge. Försök att köpa batteriet från en butik där lagret rör sig snabbt. Om du fortfarande inte kan få nyckelbrickan att fungera efter att ha kontrollerat att batteriet är friskt, kanske dina problem med nyckelbrickan inte beror pådåligt batteri.

Sista förbrukningsdag anges vanligtvis på baksidan av förpackningen.

Hur länge räcker batteriet i nyckelbrickan?

Beroende på hur ofta du använder nyckelbrickan eller fjärrkontrollen till din Bronco bör batteriet hålla i mellan två och fyra år. Detta förutsätter att det nya batteriet du installerade är friskt och att dess bäst före-datum ligger många år fram i tiden.

Tips: Du kan försöka låsa/låsa upp din Bronco med reservnyckeln. Det utesluter alla andra problem med den första nyckeln, t.ex. vattenskador.

2. Dålig anslutning av batteriet

Batteriet i fjärrkontrollen på Bronco har metallklämmor som håller batteriet på plats och sluter kretsen. Om klämmorna inte är spända kan det orsaka kontaktproblem och fjärrkontrollen kanske inte får någon ström. Kontrollera att batteriet är ordentligt placerat och inte rör sig när du skakar fjärrkontrollen. Kontrollera också att alla batterikontakter är korrosions- och dammfria.

3. Vattenskador

Om din Ford Bronco nyckelbricka har badat i tvättmaskinens tvålvatten efter att du glömt att ta upp den ur byxfickan är det mycket troligt att den har vattenskadats.

Vattenbeständig, inte vattentät

Din Bronco-nyckel har gummitätningar som förhindrar att vatten kommer åt det elektroniska chipet inuti. Ett stänk av vatten eller kort exponering för lätt regn bör vara bra, men exponering för alltför stora mängder vatten som att sänka ner nyckeln i poolen kan få vattnet att tränga igenom tätningarna och skada chipet. Att sänka ner nyckeln i havsvatten på stranden kan vara mycket mer skadligt för fob-nyckelnelektronik på grund av saltvattnets höga ledningsförmåga.

Men min nyckelbricka överlevde vattenexponeringen?

Om din Bronco-nyckelbricka har överlevt en tvättcykel eller ett djupt bad i havet eller poolvatten gör det inte nyckelbrickan vattentät, det betyder bara att du hade tur. Exponering för mycket vatten ökar risken för vattenskador, så du bör inte göra det till en vana.

Vad gör man vid en vattenskada?

Om din Bronco nyckelbricka slutar fungera efter exponering för rent kranvatten eller regn, ta omedelbart bort batteriet och rengör den elektroniska komponenten med pappershandduk och låt den torka helt innan du sätter tillbaka batteriet. Vid exponering för saltvatten, tvål eller smutsigt vatten rekommenderas att du rengör chipet med isopropylalkohol eller elektronisk rengöringsmedel. Om nyckelbrickan fortfarande inte fungerarefter rengöring och torkning har chipet förmodligen gått sönder och du måste köpa en ny nyckel.

4. urladdat 12 volts batteri

Det fjärrstyrda nyckellösa systemet och centrallåssystemet i Bronco kräver att 12-voltsbatteriet är i gott skick för att fungera korrekt. Om 12-voltsbatteriet är urladdat eller om den elektriska strömmen har avbrutits på grund av korrosion på batteripolerna eller jordanslutningen, kommer all inbyggd elektronik att sluta fungera.

I så fall måste du låsa upp dörren till din Bronco manuellt med en fysisk nyckel. Dessutom fungerar inte de elektriska tillbehören (t.ex. strålkastare, fläkt och infotainmentsystem) eller fungerar dåligt, och motorn startar inte. Kontrollera 12 V-batteriet och dess anslutningar.

5. Signalstörningar

Broncos fjärrkontrollsignal kan störas av föremål, dåliga väderförhållanden eller sändare på samma frekvensband i närheten av fordonet. Fjärrkontrollen kan fungera när du är nära fordonet, men kanske inte på avstånd. Vid kraftiga störningar kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar alls.

Störsignaler kan orsakas inte bara av närliggande radiomaster och torn, utan också av oprofessionellt installerade satellitsystem. En stor del av radiostörningarna orsakas av defekter och åldringseffekter i elektriska apparater och radiosystem, vilket leder till oönskade utsläpp, strålning och återverkningar på kraft- och kommunikationsnät. Din Bronco nyckelbricka bör börja fungeraigen när du lämnar störningsområdet.

6. Omprogrammering krävs

I sällsynta fall kan fjärrkontrollen till Bronco sluta fungera på grund av parningsproblem. Nyckeln kan omprogrammeras med en OBDII-skanner. Du kanske också kan programmera en nyckel genom att följa några steg, en originalnyckel krävs vanligtvis för framgångsrik parning. Instruktionerna bör nämnas i bruksanvisningen. Om du inte kan göra det själv kan du behöva besöka en auktoriserad återförsäljare föromprogrammering av nyckeln.

Rekommenderad video

7. Defekt nyckelbricka

Om din Bronco-nyckelbricka slutade fungera efter att du tappat den på golvet kan du ha skadat det interna chipet. Eller om din nyckelbricka bara slutade fungera en dag helt plötsligt kan detta i sällsynta fall tyda på en defekt nyckelbricka - förutsatt att du har försökt allt för att lösa problemet, t.ex. batteribyte, omprogrammering och att reservnyckelbrickan fungerar.

8. Fel på mottagarmodulen

Ford Bronco har en mottagare för fjärrstyrt nyckellöst system som tar emot radiofrekvenssignaler från nyckelbrickan. Om ingen av dina nyckelbrickor fungerar och du inte kan programmera om nycklarna, är det möjligt att mottagarmodulen har utvecklat ett fel.

Du kan behöva utföra ytterligare diagnostik för att identifiera felet. Antennen för nyckellöst tillträde kan vara skadad, eller så kommunicerar modulen helt enkelt inte med andra moduler på fordonet. I dessa fall kan ett OBDII-sökverktyg användas för att verifiera om kommandona överförs och hanteras av säkerhetsmodulen.

Återställ systemet

Om nyckelbrickan inte fungerar på grund av ett fel i det nyckellösa inmatningssystemet kan det vara möjligt att återställa funktionen genom att återställa det nyckellösa inmatningssystemet i din Bronco.

Koppla bort både minus- och pluspolerna på 12-voltsbatteriet.

Det finns ingen knapp eller möjlighet att återställa det nyckellösa inmatningssystemet i Bronco, men du kan starta om alla inbyggda datorer genom att koppla bort 12-voltsbatteriet under några minuter. Ta först bort kabeln från batteriets minuspol och sedan från pluspolen. När batteriet är bortkopplat trycker du på signalhornsknappen några gånger och tänder strålkastarna för att tömma alla kvarvarandeEfter ca 15 minuter återansluter du batteriet i omvänd ordning: först den positiva kabeln, sedan den negativa kabeln.

Använd OBD2-skanner för diagnos

Eftersom Ford Bronco är utrustad med omborddiagnostik (OBD), kan en feldiagnos ge inledande indikationer på var felet befinner sig. Denna metod kommer att vara särskilt användbar vid diagnos av en felaktig mottagarmodul för fjärrnyckellöst system.

OBD2-scanners finns nu i olika utföranden. Du kan använda en fristående diagnosenhet (se bilden ovan) eller skaffa en OBD2-adapter som ansluts till en smartphone-app via Bluetooth eller WiFi.

För att börja felsökningen måste du först ansluta diagnosverktyget till din Bronco. OBDII-kontakten finns vanligtvis under instrumentpanelen. När verktyget är anslutet slår du på tändningen. De flesta diagnosverktyg ber sedan om viss information om fordonet. Det är viktigt att du anger detta 100% korrekt, annars kan resultatet av sökningen vara felaktigt. Förutom fordonetsmärke, modell och motortyp måste du vanligtvis också ange fordonets identifieringsnummer (VIN). Eftersom vissa OBD-koder är tillverkarspecifika kommer skannern att kunna ge dig mer exakt information om du anger mer information om din Bronco.

Slutsats:

Det finns många anledningar till att din Ford Bronco nyckelbricka inte låser eller låser upp dörrarna. När du letar efter orsaken bör du börja med den mest uppenbara orsaken som är lätt att diagnostisera: dött myntbatteri, som du kan byta ut på några minuter.

Scrolla till toppen