Hur man fjärrstartar Honda Ridgeline med nyckelbricka

Honda Ridgeline har en fjärrstartsfunktion som gör att du kan fjärrstarta fordonets motor för att kyla eller förvärma interiören innan passagerarna kommer in.

Honda Ridgeline andra generationen - (foto: Honda)

Fjärrstartsfunktionen på Honda Ridgeline har många fördelar. Du kan starta ditt fordon i förväg när det är för varmt eller kallt ute. Systemet slår på luftkonditioneringen eller värmen så att temperaturen i kupén blir behagligare när du kommer fram till ditt fordon.

Aktivera fjärrstartssystem i Ridgeline

Innan du kan fjärrstarta din Ridgeline måste du aktivera fjärrstartssystemet i ditt fordon. Från startskärmen för infotainmentsystemet väljer du Inställningar > Fordon > Inställning av nyckellös åtkomst > Fjärrstartssystem på/av och vrid funktionen till ON-läget.

HOME> Inställningar> Fordon> Inställningar för nyckellös åtkomst> Fjärrstartssystem på/av

Fjärrstartsprocedur för Ridgeline

Du kan fjärrstarta din Honda Ridgeline genom att följa dessa enkla steg:

 1. Tryck på LÅS knappen på nyckelbrickan på din Ridgeline.
 2. Tryck och håll sedan ned FJÄRRSTYRD START knappen i några sekunder på nyckelbrickan.

 • Vissa extraljus blinkar sex gånger om motorn startar korrekt.
 • När motorn har startats på distans kommer den att gå i 10 minuter och sedan stängas av automatiskt.
 • Fordonet förblir säkrat när du har startat motorn på distans. En giltig nyckel måste finnas i fordonet för att du ska kunna slå på tändningen och köra fordonet.

  Fjärrstoppa Ridgelines motor

  Tryck och håll ned FJÄRRSTYRD START på nyckelbrickan i en sekund för att stoppa motorn på din Honda Ridgeline. Parkeringsljusen släcks och dörrarna förblir låsta. För att detta ska fungera måste fjärrkontrollen vara inom räckvidden för smart entry-systemet. Om fjärrkontrollen är utanför räckvidden stannar inte motorn och ytterljusen blinkar inte. Ytterljusen blinkar en gång om motorn stannar framgångsrikt.

  Körning efter fjärrstart

  Medan motorn är igång med fjärrstyrd motorstart, Broms + tryckstart visas i instrumentklustrets display på din Ridgeline när du låser upp och öppnar förardörren. Trampa ner bromspedalen och tryck på START/STOPP AV MOTOR knappen samtidigt.

  Motorn fortsätter att gå om du trycker på bromspedalen och start/stopp-knappen för motorn.

  Motorn stannar när växelspaken flyttas ur läge P före den START/STOPP AV MOTOR knappen trycks in.

  Förläng motorns drifttid

  När du fjärrstartar motorn i din Honda Ridgeline kommer den att gå i 10 minuter och sedan stängas av automatiskt. Du kan utföra en annan fjärrstartsprocedur genom att trycka på LÅS och håll sedan ned knappen FJÄRRSTYRD START på nyckelbrickan, vilket gör att motorn kan köras i ytterligare 10 minuter.

  Maximalt två fjärrstarter

  Maximalt två fjärrstarter är tillåtna mellan tändningscyklerna på Ridgeline. Fordonet måste startas normalt innan fjärrstartsproceduren kan användas igen.

  Klimatkontroll

  När motorn är igång kommer fordonet automatiskt att förkonditioneras inuti fordonet.

  När det är varmt ute:

  Luftkonditioneringen är aktiverad i recirkulationsläge. Sätesventilationen är aktiverad.

  När det är kallt ute:

  • Defrostern aktiveras vid måttligt varm temperatur.
  • Bakre defogger och backspegelvärmare är aktiverade.
  • Sätet och den uppvärmda ratten aktiveras.

  Notera: Alla fordon är inte utrustade med ventilerade säten, backspegelvärmare och uppvärmd ratt.

  Fjärrstartssystemet fungerar inte i Ridgeline

  Om din Ridgeline inte startar när du utför fjärrstartsproceduren kan det bero på ett antal orsaker:

  • Du har inaktiverat en inställning för fjärrstyrd motorstart med hjälp av ljud-/informationsskärmen.
  • Du trycker inte in knappen och håller den intryckt inom 5 sekunder efter att knappen tryckts in.
  • Effektläget är inte i VEHICLE OFF.
  • Överföringen sker i en annan position än P .
  • Motorhuven är öppen, eller någon dörr eller bagageutrymmet är olåst.
  • Du har redan använt fjärrkontrollen två gånger för att starta motorn.
  • En annan registrerad nyckellös fjärrkontroll finns i fordonet.
  • Det finns inget antennfel.
  • Dörren låses upp med den inbyggda nyckeln.
  • Motoroljetrycket är lågt.
  • Motorns kylvätsketemperatur är extremt hög.
  • Larmet från säkerhetssystemet är inte aktiverat.

  Problem med räckvidd: Om det finns byggnader och hinder mellan fordonet och fjärrkontrollen minskar räckvidden. Räckvidden kan vara kortare när fordonet är igång. Avståndet kan variera beroende på externa elektriska störningar.

  Din Honda Ridgeline kanske inte har fjärrstartfunktionen. Låt en auktoriserad Honda-återförsäljare kontrollera ditt fordon för att bekräfta om det är utrustat med ett fjärrstartssystem.

  Automatisk motoravstängning efter fjärrstart

  Av säkerhetsskäl stoppar fjärrstartssystemet i Honda Ridgeline motorn om den är igång när ett eller flera av följande villkor uppfylls:

  • Du får inte starta fordonet inom 10 minuter efter att du har startat motorn med den nyckellösa fjärrkontrollen.
  • Motorn stoppas med hjälp av den nyckellösa fjärrkontrollen.
  • Det finns inget antennfel.
  • Larmet från säkerhetssystemet är inte aktiverat.
  • Dörren låses upp med den inbyggda nyckeln.
  • Motorhuven är öppen, eller någon dörr eller bagageutrymmet är olåst.
  • Överföringen sker i en annan position än (P.
  • Motorns kylvätsketemperatur är extremt hög.
  • Batteriet är svagt.
  • Motoroljetrycket är lågt.
  • Felindikeringslampan tänds om det är något problem med utsläppskontrollsystemen.

  Säkerhetsåtgärder

  Detta är varningar för åtgärder som kan orsaka skador på personer/fordon om varningen ignoreras.

  • Starta aldrig motorn i Ridgeline i ett slutet utrymme (t.ex. ett garage eller en parkeringsplats inomhus) där avgaser kan samlas och skapa en farlig miljö med risk för kolmonoxidförgiftning (CO). Att andas in CO-gas kan orsaka medvetslöshet och t.o.m. döda dig.
  • Starta inte motorn om det finns barn eller husdjur i eller i närheten av fordonet.
  • Stäng alltid av fordonssystem som vindrutetorkare, strålkastare och radio innan du lämnar fordonet. Om systemen är på kan de skadas eller batteriet laddas ur vid fjärrstart av motorn i extremt kallt väder.
  • Använd inte fjärrstart om fordonet har låg bränslenivå. Fordonet kan få slut på bränsle.

  Lag om tomgångskörning

  Det finns lagar mot tomgångskörning utan passagerare eller förare i många stater för att skydda miljön. Det betyder inte att det är helt olagligt att använda fjärrstart, vissa stater har tidsbegränsning för hur länge du kan hålla motorn igång. Så kontrollera med dina lokala lagar innan du använder fjärrstartsfunktionen på din Honda Ridgeline.

  Kan du fjärrstarta Honda Ridgeline från en mobil enhet?

  Den andra generationen av Honda Ridgeline stöder inte fjärrstartsfunktionen från en Android- eller Apple iPhone-enhet.

  Scrolla till toppen