Hur man öppnar huven på Ford F150

Ford F-150 är utrustad med ett mekaniskt huvfrigöringssystem som liknar de flesta andra fordon. Låt oss se hur man använder det.

Ford F-150 14:e generationen

Viktigt: Se till att du låser huven helt på din F-150 innan du kör. Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till personskada.

1. Dra i huvens frigöringshandtag under instrumentpanelens vänstra sida, nära förardörren.

2. Dra i den sekundära frigöringsspaken under huvens framsida nära fordonets mitt.

3. Lyft huven tills lyftcylindrarna håller den öppen.

4. För att stänga, sänk huven och se till att den är helt låst.

Scrolla till toppen