Mazda Tribute (2001-2007) säkringar och reläer

I den här artikeln tar vi hänsyn till den första generationen Mazda Tribute, som tillverkades mellan 2000 och 2007. Här hittar du säkringsrutediagram för Mazda Tribute 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006 , få information om var säkringspanelerna är placerade i bilen och om hur varje säkring (säkringslayout) och relä är placerad.

Säkringslayout Mazda Tribute 2001-2007

Säkringar för cigarettändare (eluttag):

2005-2007: säkring nr 24 (cigarettändare) i passagerarutrymmets säkringslåda och säkring nr 12 (strömkontakt) i motorutrymmets säkringslåda.

Plats för säkringslåda

Passagerarutrymme

2001-2004:

Säkringsskåpet är placerat under och till vänster om ratten vid bromspedalen.

2005-2007:

Säkringsskåpet finns på höger sida av mittkonsolen, vid instrumentpanelen.

Säkringslåda i motorrummet

Kraftfördelningslådan är placerad i motorrummet.

Scheman för säkringsrutor

2001, 2002

Passagerarutrymme

Tilldelning av säkringarna i passagerarutrymmet (2001, 2002)
Amp rating Beskrivning
1 5A Solenoid för kontroll av luftning i behållare
2 5A Fläktrelä (spole), avfrostningsrelä bak (spole), tryckomkopplare till PCM
3 10A Motor för bakre torkar, motor för bakre tvättmaskin, relä för bakre torkar (spole)
4 10A Kontrollmodul för fyrhjulsdrift, kluster (varning för kontroll av fasthållningsanordningar)
5 5A ABS-enhet (EVAC & FILL), ASC-enhet, styrmodul för fasthållningsanordningar, ASC-huvudströmbrytare till ASC-enhet
6 10A Blinkers, vänster backningslampa, höger backningslampa
7 10A Passiv stöldskyddsutrustning (PATS), kontrollmodul för fasthållningsanordningar
8 10A Kluster, relä för växellås (spole), O/D-signal till PCM
9 3A PCM-relä (spole), fläktrelä 1, 2, 3 (spole), A/C-relä (spole)
10 20A Motor för främre torkar, motor för främre tvättmaskin, INT Relay
11 10A IGN-relä (spole), ACC-relä (spole), startrelä (spole), nyckelspärrsolenoiden, GEM
12 5A Radio, klocka
13 - Används inte
14 20A Cigarettändare
15 15A Vänster främre positionslampa, höger främre positionslampa, vänster körkortslampa, höger körkortslampa, vänster baklykta, höger baklykta, parkeringsljusrelä (spole), släpvagnssäkring, belysningssäkring
16 10A Kluster, Power M irror, GEM
17 15A Motor för soltak
18 5A Belysning för: Gruppering, värmarenhet, radio, strömbrytare, avfrostningsbrytare bak, 4WD-brytare, dimmavbrytare fram
19 10A Subwoofer Amp
20 15A Vänster/höger Svängningsblinkers, vänster/höger främre sidosvängningslampor, vänster/höger främre svängningslampor, vänster/höger bakre svängningslampor, vänster/höger släpvagnssvängningslampor, blinkersenhet
21 10A Vänster/högre positionslampor för släpvagn
22 15A Används inte
23 15A Vänster/höger horn
24 15A Vänster/höger bromsljus, högmonterad bromsljus, vänster/höger släpvagnsbromsljus, ABS-enhet, ASC-enhet (broms pedalpositionsomkopplare), PCM, växlingsolenoida
25 30A Motor för elektriska fönster - höger framsida, vänster framsida, höger baksida, vänster baksida
26 30A Motor för elektrisk dörrlåsning - höger framsida, vänster framsida, höger baksida, vänster baksida, GEM (dörrlåsreläspole), elektrisk sits
27 10A Ljud, kluster, interiörlampa, kartlampa, lastspecifika lampor
ACC - Accessoiy Relay
Motorrummet

Säkringarnas placering i motorrummet (2001, 2002)
Amp rating Beskrivning
Horn 15A Horn
H/L LH 15 A Strålkastare (hög/låg vänster, helljus)
H/LRH 15 A Strålkastare (hög/lågt höger,, helljus)
EEG 5A EEG (KPWR)
HEGO 15 A HEGO 1,2, CMS 1,2, VMV
BRÄNSLE 20A Bränslepump, EEG (FPM)
DIODE - -
DIODE - -
H/L RELÄ MIKRO - Strålkastare (hög/låg, höger/vänster relä)
- - -
INJ 30A EEC (VPWR), EVR, MAF, IAC, skottskärm
HUVUDSIDAN 120A Huvudsidan
ALT 15 A Generator/regulator
(DRL) 15 A DRL-enhet (matning), DRL-relä
(DRLZ) (HELV) 15A (DRLZ) 10A (HLEV) Modul för dagslampor (DRL), HLEV
PWR 1 15 A Extra effektpunkt
FOG 20A Dimljus höger/höger, dimljusindikator
A/C 15 A A/C-koppling
(ABS) 25A Antilockbromssystem SOL
PWR 2 15 A Extra effektpunkt
IG MAIN 40A Startsida
HTR 40A Fläktmotor, Fläktmotorrelä
BTN 1 40A JB - Reläer, radio, cigarettändare, kluster, elektrisk spegel, GEM, elektronisk blinkerskontroll
(ABS) 60A Motor för antisladdsystem för låsningsfria bromsar
BTN 2 40A JB - Radio, kluster, kupélampor, kartlampor, baklucklampor, farthållare, elektrisk sits, signalhorn
HUVUDFLÄKT 40A (2.0L) 50A (3.0L) Huvudfläkt
R DEF 30A Defroster bak
ADD FAN 40A (2.0L) 50A (3.0L) Lägg till fläkt
EEG MAIN ISO - EEG-relä
BRÄNSLEPUMP ISO - Relä för bränslepump
HUVUDFLÄKT ISO Relä för fläktstyrning med lågt varvtal (2.0L-motor) Relä för fläktstyrning med högt varvtal 1 (3.0L-motor)
LÄGG TILL FAN ISO Relä för kontroll av fläkt med högt varvtal 1 (2.0L-motor) Relä för kontroll av fläkt med lågt varvtal (3.0L-motor)
DEF RELAY ISO - Relä för avfrostare bakåt
ST RELAY ISO - Startrelä
ADD FAN 2 ISO Relä för kontroll av fläkt med högt varvtal 2 (3.0L-motor) Relä för kontroll av fläkt med medelhögt varvtal (2.0L-motor)
DIMMA RELÄ MIKRO - Dimljusrelä
A/C RELÄ MIKRO - Kopplingsrelä för luftkonditionering

2003, 2004

Passagerarutrymme

Tilldelning av säkringarna i passagerarutrymmet (2003, 2004)
Amp rating Beskrivning
1 5A Solenoid för styrning av luftning av behållare
2 5A Fläktrelä (spole), Tryckvakt till PCM
3 10A Motor för bakre torkar, motor för bakre tvättmaskin, relä för bakre torkar (spole)
4 10A Kontrollmodul för fyrhjulsdrift, Cluster (varning för kontroll av fasthållningsanordningar)
5 5A ABS-enhet (EVAC & FILL), ASC-enhet, styrmodul för fasthållningsanordningar (RCM), ASC-huvudströmbrytare till ASC-enhet, klockfjäderbrytare.
6 10A Blinkers, backljus, parkeringshjälpmodul (PAM)
7 10A Passiv stöldskyddsutrustning (PATS), RCM, EEG-säkring
8 10A Cluster, relä för växellås (spole), O/D-signal till PCM, GEM, E/C autolampspegel
9 3A PCM-relä (spole), fläktrelä 1, 2, 3 (spole), A/C-relä (spole)
10 20A Motor för främre torkar, Motor för främre tvättmaskin
11 10A ACC-relä (spole), solenoid för låsning av nyckel, GEM
12 5A Radio
13 - Används inte
14 20A Cigarettändare
15 15A Parkeringsljusrelä, främre positionslyktor, körkortslyktor, baklyktor, parkeringsljusrelä (spole), släpvagnssäkring, belysningssäkring
16 10A Cluster, Power mirror, GEM, Uppvärmda säten
17 15A Motor för soltak
18 5A Belysning för: Gruppering, värmarenhet, radio, strömbrytare, avfrostningsbrytare bak, 4WD-brytare, dimmavbrytare fram
19 10A Förstärkare för subwoofer
20 15A Svängningsindikatorer, främre sidovändningslampor, främre blinkers, bakre blinkers, släpvagnsblinkers, blinkers
21 10A Positionslyktor för släpvagn
22 15A Används inte
23 20A Hornrelä
24 15A Stopplampor, högmonterad stopplampa, släpvagnsstopplampa, ABS-enhet, ASC-enhet (bromspedalens lägesomkopplare), PCM, växelspelsolenoid
25 30A Motorer för elektriska fönster
26 30A Dörrlåsmotorer, GEM (spole för dörrlåsrelä), elektrisk stol, 4WD-relä
27 10A GEM, Ljud, Kluster, Inredningslampa, Kartlampa, Bagagelampa, Datalink-kontakt
ACC - Accessoiy relä
Motorrummet

Tilldelning av säkringarna i motorrummet (2003, 2004)
Amp rating Beskrivning
Horn 15A Horn
H/L LH 15 A Strålkastare (hög/låg vänster, helljus)
H/L RH 15 A Strålkastare (hög/låg höger, helljus)
EEG 5A EEG (KPWR)
HEGO 15 A HEGO 1,2, CMS 1,2, VMV
BRÄNSLE 20 A Bränslepump, EEC (FPM)
DIODE - -
DIODE - -
H/L RELÄ MIKRO - Strålkastare (hög/låg, höger/vänster relä)
HTD-SÄTEN 30A Uppvärmda säten (om de är utrustade)
INJ 30A EEC (VPWR), EVR, MAF, IAC, skott, HEGO säkring
HUVUDSIDAN 120A Huvudsidan
ALT 15 A Generator/regulator
(DRL) 15 A DRL-enhet (matning), DRL-relä
(DRL2) (HLEV) 15A (DRL2) 10A (HLEV) DRL-modul, HLEV
PWR 1 15 A Extra effektpunkt
FOG 20 A Dimljus, dimljusindikator
A/C 15 A Koppling för luftkonditionering
(ABS) 25A ABS-bromssystem (ABS) SOL, EVAC & FILL
PWR 2 15 A Extra effektpunkt
IG MAIN 40A Startsida
HTR 40A Fläktmotor, Fläktmotorrelä
BTN 1 40A JB - Tillbehörsrelä, Radio, TNS-relä, Cigarettändare, Cluster, Power mirror, GEM, Accessoiy delay relä, Power windows, Power moonroof
(ABS) 60A ABS-motor, EVAC & FILL
BTN 2 40A JB - Radio, CD-växlare, kluster, kupébelysning, kartbelysning, bakluckor, signalhornsrelä, GEM, elektriska lås, hastighetsreglering
HUVUDFLÄKT 40A (2,0 L) 50A (3,0 L) Huvudfläkt
R DEF 30A Avfrostare bakåt
ADD FAN 40A (2,0 L) 50A (3,0 L) Lägg till fläkt
EEG MAIN ISO - EEG-relä
BRÄNSLEPUMP ISO - Relä för bränslepump
HUVUDFLÄKT ISO Relä för styrning av fläkt med låg hastighet (2.0L motor) Relä för styrning av fläkt med hög hastighet 1 (3.0L motor)
LÄGG TILL FAN ISO Relä för kontroll av höghastighetsfläkt 1 (2.0L-motor) Relä för kontroll av låghastighetsfläkt (3.0L-motor)
DEF RELAY ISO - Relä för avfrostare bak
ST RELAY ISO - Startrelä
ADD FAN 2 ISO Relä för kontroll av höghastighetsfläkt 2 (3.0L-motor) Relä för kontroll av medelhastighetsfläkt (2.0L-motor)
DIMMA RELÄ MIKRO - Dimljusrelä
A/C RELÄ MIKRO - Kopplingsrelä för luftkonditionering

2005

Passagerarutrymme

Tilldelning av säkringar i passagerarutrymmet (2005)
Amp rating Beskrivning
1 15 A* Parkeringslampor för släpvagnsdragning
2 5A* Radio (belysning)
3 15 A* Parkeringslyktor fram och bak
4 10 A* Tändningsbrytare
5 2A* Powertrain Control Module (PCM-relä), bränslepumpsrelä, huvudfläktrelä, fläktrelä för hög/låg hastighet 2, PATS-modul
6 15 A* Center High-Mounted Stop Lamp (CHMSL), stopplampor, PCM, ABS-bromssystem (Anti-lock Brake System), hastighetskontroll, broms On-Off-omkopplare
7 10 A* Instrumentkluster, Diagnostikkontakt, Strömbrytare för backspeglar, Radio
8 - Används inte
9 30A** Elektriska dörrlås, Elektriska säten
10 15 A* Uppvärmda speglar
11 15 A* Soltak
12 - Används inte
13 - Används inte
14 - Används inte
15 30A** Elektriska fönster
16 15 A* Subwoofer
17 15 A* Lågljus
18 10 A* 4WD
19 - Används inte
20 15 A* Horn
21 10 A* Motor för bakre torkar, Bläckertvätt för bakre torkar
22 10 A* Elektrokromatisk spegel, Instrumentkluster
23 5A* Radio (ström)
24 20 A* Cigarettändare
25 20 A* Motor för främre torkar, Bläckare för främre torkar
26 5A* Klimatregleringssystemets lägesomkopplare
27 5A* Ventilation för behållare, avbrytare för hastighetsreglering
28 10 A* Instrumentkluster
29 - Används inte
30 - Används inte
31 - Används inte
32 10 A* Broms-överföringsväxellås
33 15 A* Airbagmodul, indikatorlampa för avaktivering av passagerarkrockkuddar (PAD), sensor för klassificering av passagerare (OCS).
34 5A* ABS-modul, evakuering och fyllning, hastighetskontroll
35 5A* Modul för uppvärmda säten, 4WD
(* - Minisäkring) (** - Patronsäkring)

Motorrummet

Säkringarnas placering i motorrummet (2005)
Amp rating Beskrivning
1 25A* I/P-säkringspanelen (RUN/START)
2 25A* Strömbrytare för strålkastare
3 25A* Helljus, Blinkers, Invändiga lampor, Strålkastare för strålkastare
4 5A* Håll liv i kraft (KA PWR)
5 15 A* Uppvärmda sensorer för syre i avgaserna (HE GO).
6 20 A* Bränslepump
7 40A** RUN/ACC-relä - Cigarettändare, främre och bakre torkar
8 30A** Powertrain Control Module (PCM), injektorer och spole
9 15 A* Generator
10 30A* Uppvärmda säten
11 10 A* PCM
12 20 A* Power point
13 20 A* Dimljus
14 15 A* A/C-koppling, A/C-relä
15 30A* Solenoid för ABS-bromssystem (Anti-lock Brake System)
17 50A** Tändning (huvud)
18 40A** Fläktmotor
19 40A** Relä för fördröjning av tillbehör - Subwoofer och 4WD, halvljus
20 60A** ABS
21 40A** Horn, CHMSL, Cluster, Power locks och power seats
22 40A** (14) Kylfläkt
22 50** (V6) Kylfläkt
23 40A** Defroster bak, parkeringslampor relä
24 40A** (14) Fläkt med hög/låg hastighet
24 50** (V6) Fläkt med hög/låg hastighet
25 - Shunt
R2 - PCM-relä
R3 - Relä för bränslepump
R4 - Kylfläktrelä
R5 - Relä för hög/låg hastighet för fläkt 1
R7 - Startrelä
R8 - Relä för hög/låg hastighet för fläkt 2
R9 - Relä för dimljus
R10 - A/C-relä
D1 - Startdiod
D2 - A/C-diod
(* - Minisäkring) (** - Patronsäkring)

2006

Passagerarutrymme

Tilldelning av säkringar i passagerarutrymmet (2006)
Amp rating Beskrivning
1 15 A* Parkeringslampor för släpvagnsdragning
2 5A* Radio (belysning)
3 15 A* Parkeringslyktor fram och bak
4 10 A* Tändningsbrytare
5 2A* Powertrain Control Module (PCM-relä), bränslepumpsrelä, huvudfläktrelä, fläktrelä för hög/låg hastighet 2, PATS-modul
6 15 A* Center High-Mounted Stop Lamp (CHMSL), stopplampor, PCM, ABS-bromssystem (Anti-lock Brake System), hastighetskontroll, broms On-Off-omkopplare
7 10 A* Instrumentkluster, Diagnostikkontakt, Strömbrytare för backspeglar, Radio
8 - Används inte
9 30A** Elektriska dörrlås, Elektriska säten
10 15 A* Uppvärmda speglar
11 15 A* Soltak
12 - Används inte
13 - Används inte
14 - Används inte
15 30A** Elektriska fönster
16 15 A* Subwoofer
17 15 A* Lågljus
18 10 A* 4WD
19 - Används inte
20 15 A* Horn
21 10 A* Motor för bakre torkar, Bläckertvätt för bakre torkar
22 10 A* Instrumentkluster
23 5A* Radio (ström)
24 20 A* Cigarettändare
25 20 A* Motor för främre torkar, Bläckare för främre torkar
26 5A* Klimatregleringssystemets lägesomkopplare
27 5A* Ventilation för behållare, avbrytare för hastighetsreglering
28 10 A* Instrumentkluster
29 - Används inte
30 - Används inte
31 - Används inte
32 10 A* Broms-överföringsväxellås
33 15 A* Airbagmodul, indikatorlampa för avaktivering av passagerarkrockkuddar (PAD), sensor för klassificering av passagerare (OCS).
34 5A* ABS-modul, evakuering och fyllning, hastighetskontroll
35 5A* Modul för uppvärmda säten, 4WD
(* - Minisäkring) (** - Patronsäkring)

Motorrummet

Säkringarnas placering i motorrummet (2006)
Amp rating Beskrivning
1 - Används inte
2 25A* Strömbrytare för strålkastare
3 25A* Helljus, Blinkers, Invändiga lampor, Strålkastare för strålkastare
4 5A* Håll liv i kraft (KA PWR)
5 15 A* Sensorer för uppvärmd syre i avgaserna (HEGO).
6 20 A* Bränslepump
7 40A** RUN/ACC-relä - Cigarettändare, främre och bakre torkar
8 30A** Powertrain Control Module (PCM), injektorer och spole
9 15 A* Generator
10 30A* Uppvärmda säten
11 10 A* PCM
12 20 A* Power point
13 20 A* Dimljus
14 15 A* A/C-koppling, A/C-relä
15 30A* Solenoid för ABS-bromssystem (Anti-lock Brake System)
16 25A* I/P-säkringspanelen (RUN/START)
17 50A** Tändning (huvud)
18 40A** Fläktmotor
19 40A** Relä för fördröjning av tillbehör - Subwoofer och 4\VD, Nerljus
20 60A** ABS
21 40A** Horn, CHMSL, Cluster, Power locks och power seats
22 40A** (14) Kylfläkt
22 50A** (V6) Kylfläkt
23 40A** Defroster bak, parkeringslampor relä
24 40A** (14) Fläkt med hög/låg hastighet
24 50A** (V6) Fläkt med hög/låg hastighet
25 - Shunt
R2 - PCM-relä
R3 - Relä för bränslepump
R4 - Kylfläktrelä
R5 - Relä för hög/låg hastighet för fläkt 1
R6 - Blower motor relä
R7 - Startrelä
R8 - Relä för hög/låg hastighet för fläkt 2
R9 - Relä för dimljus
R10 - A/C-relä
D1 - Används inte
D2 - A/C-diod
(* - Minisäkring) (** - Patronsäkring)
Scrolla till toppen