Mitsubishi Outlander vindrutespolare fungerar inte - orsaker och hur man fixar det

En fungerande vindrutespolare säkerställer alltid en klar sikt när du kör. Om ingen vätska kommer ut ur munstyckena när du slår på brickan på din Mitsubishi Outlander, kan det ha olika orsaker. Vad dessa är och vad du kan göra åt det, förklarar vi i den här artikeln.

Mitsubishi Outlander - (foto av Mitsubishi)

De vanligaste orsakerna till att vindrutespolarsystemet på din Mitsubishi Outlander inte fungerar normalt är igensatta sprutmunstycken, läckande slang, säkring som gått, pumpfel, frusen vätska eller fel i elsystemet.

1. igensatta sprutmunstycken

Täppta munstycken är ofta orsaken till att vindrutespolarsystemet inte fungerar på Outlander. De sitter nära vindrutans nederkant, där döda insekter, damm, pollen och kalk ofta avsätts. Föroreningarna kan sedan samlas upp av det regnvatten som rinner av, som sedan fastnar i munstyckena och gradvis täpper till dem.

I äldre fordon kunde föraren enkelt rengöra munstyckena själv genom att föra in en fin nål i hålen utan ansträngning. Moderna bilar är dock utrustade med så kallade "fläktmunstycken" eller "mikroemitter" som ger en bredare och finare sprutstråle. Vid varje pumpning fuktas ett större område med spolarvätska, samtidigt som de finare munstyckena tenderar att täppas till snabbare.

Diagnos: Innan du bestämmer dig för att byta ut munstyckena måste du utesluta eventuella problem med spolarpumpen eller slangarna. Det enklaste sättet att kontrollera om pumpen fungerar är att göra ett ljudtest. Parkera din Outlander på en lugn plats. Starta bilen och veva ner förardörrens fönster. Stå nu utanför och starta vindrutespolaren. Du bör höra pumpens surrande. Om det inte hörs någotOm du hör det surrande ljudet från fronten på din Outlander fungerar pumpen och orsaken är troligen igensatta munstycken.

Viktigt: Innan du byter ut munstyckena ska du kontrollera att vätskan pumpas normalt. Dra ut slangänden ur ett munstycke för vindrutespolare på din Outlander och slå sedan på spolsystemet. Du bör se vätskan spruta ut ur slangen.

Om det kommer lite eller ingen vätska från den bortkopplade slangen betyder det att munstyckena förmodligen är bra men att problemet ligger någon annanstans.

2. Säkringen för spolarpumpen har gått

Pumpen i vindrutespolarsystemet på Mitsubishi Outlander behöver el för att fungera. Vid en felaktig säkring avbryts kretsen och pumpen kan inte fungera.

Kontrollera i din Outlanders instruktionsbok eller i säkringsboxens lock var säkringen till spolpumpen sitter. Om säkringen har gått ska du byta ut den mot en ny med angiven amperetal.

Jämförelse mellan bra och dålig säkring.

Kontrollera säkringen genom att dra ut den ur Outlanders säkringsbox med en säkringsdragare eller tång och hålla den mot ljuset. Om metallremsan är trasig i mitten har säkringen gått. Du måste ersätta den med en med samma strömstyrka och därför samma färg. Det spelar ingen roll i vilken riktning du sätter i säkringen.

3. Fel på pumpen

Den elektriska pumpen som matar vätska till vindrutespolarmunstyckena kan ha gått sönder i din Mitsubishi Outlander.

Du kan göra en snabb diagnos genom att utföra ett ljudtest.

  1. Parkera din Outlander på en lugn plats.
  2. Starta bilen och öppna förardörren eller veva ner rutan.
  3. När du står utanför din Outlander sätter du på vindrutespolaren.
  4. Du bör höra pumpens surrande. Om det inte hörs något ljud betyder det att pumpen inte fungerar i din Outlander.

Ingen ström till pumpen

Om du inte hör pumpens surrande ljud när du slår på vindrutespolningssystemet på din Mitsubishi Outlander, bör du först kontrollera pumpens säkring. Om säkringen inte har gått, kontrollera om pumpen får någon ström. Detta kan göras genom att ta bort den elektriska kontakten från pumpen och ansluta den till en multimeter. Multimetern bör visa cirka 12 volt när du slår påvindrutespolaren, vilket indikerar att pumpen har gått sönder i din Outlander och måste bytas ut. Om multimetern visar mycket låga eller noll volt, indikerar det ett fel i ledningarna eller den elektriska anslutningen - alla elektriska kontakter och ledningar som matar ström till pumpen bör inspekteras för skador.

4. Läckande slang

Om pumpen fungerar, men vindrutespolaren fortfarande inte fungerar, bör Mitsubishi Outlander-ägare kontrollera slangarna. Om de är spruckna, lösa eller läckande måste de bytas ut. Ett utbyte rekommenderas också om gummislangens elasticitet vid anslutningspunkten till munstycket minskar. Slangarna kan dock också lätt ha fallit av på grund av vibrationer i motorrummet.

Skador orsakade av gnagare: Om det finns bitmärken eller liknande är det mycket troligt att en gnagare har släppt loss i motorrummet på din Outlander. Då är det viktigt att noggrant undersöka alla andra kablar och slangar för skador, inklusive elektriska ledningar för vindrutespolarpumpen.

Diagnos: Du behöver inte montera isär motorutrymmet för att kontrollera om en slang läcker i din Outlander. Parkera fordonet på en torr trottoar och slå på vindrutespolaren i några sekunder. Titta nu under fordonets framsida, om du ser en pöl bildas så finns det en läcka, annars ligger problemet någon annanstans.

Notera: Stäng av luftkonditioneringen i fordonet när du diagnostiserar en läckande slang, eftersom kondensvatten från förångarspolen också dräneras under fordonet.

5. Blockerad slang

I sällsynta fall kan en smutsig eller klämd slang orsaka fel på vindrutespolarsystemet på Mitsubishi Outlander. För att diagnostisera, öppna först huven och dra ut slangänden ur ett vindrutespolarmunstycke och slå sedan på spolsystemet. Du bör se vätskan spruta ut ur slangen. Om det är litet eller inget flöde och pumpen fungerar, är det förmodligen en blockering iInspektera hela slangen och avlägsna eventuella blockeringar.

Notera: Om du ser spolarvätska strömma ut ur den lossade slangen när du slår på vindrutespolaren i din Outlander, men vätskan inte flödar när munstycket ansluts, betyder det att munstyckena är igensatta.

6. Fryst spolarvätska

På vintern kan frusen spolarvätska också förhindra att vindrutespolarsystemet fungerar i Mitsubishi Outlander. För det mesta har Outlander-ägare glömt att fylla på en blandning som är lämplig för vintern. Om detta är fallet är allt som hjälper ett varmt garage eller en lång bilresa för att tina vätskan igen. Vindrutespolarbehållaren i Outlander bör också undersökas noggrant för sprickor ochDärför att: vatten expanderar med cirka tio procent när det fryser, vilket kan leda till att en välfylld behållare spricker.

7. Felaktig brytare

Du slår på strömbrytaren som aktiverar vindrutespolarsystemet på din Mitsubishi Outlander, men ingenting händer, pumpen fungerar inte och du ser inga volt på multimetern vid pumpens elektriska kontakt. I sällsynta fall kan detta hända på grund av en felaktig strömbrytare. För att diagnostisera detta problem måste strömbrytaren tas bort från Outlanderns interiör och sedan testas med en multimeter.

8. Töm behållaren

Det kanske låter självklart, men har du kontrollerat om det finns tillräckligt med vätska i din Outlanders spolarvätskebehållare? Du kanske bara har glömt att fylla på, eller om du har fyllt på behållaren nyligen kan den ha tömts ut på grund av ett läckage i behållaren eller slangen. Dubbelkolla om det finns tillräckligt med vätska.

Slutsats

Det finns många anledningar till att vindrutespolaren inte fungerar som den ska på din Mitsubishi Outlander. När du letar efter orsaken bör du alltid börja med den mest uppenbara orsaken, igensatta spolarmunstycken.

I vilket fall som helst är det lämpligt för lekmän att besöka en verkstad. I händelse av en defekt kan mekanikern direkt initiera reparationen.

Scrolla till toppen